Situaţia simulării Evaluării naţionale şi a înscrierii în învăţământul primar – prezentate de inspectorul general al învăţământului doljean

0
446

S-a terminat faza simulării examenului de Evaluare Naţională pentru elevii de clasa a VII –a şi a VIII-a, cu rezultatele deja cunoscute, s-a finalizat şi prima etapă a înscrierii în clasa pregătitoare.  Ieri, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar General Dolj, prof. Monica Leontina Sună, a prezentat situaţia actuală, vorbind şi despre ceea ce va urma.

Pe 22 martie, au fost afişate rezultatele simulării examenului de Evaluare Naţională, susţinute de elevii claselor a VII-a, în premieră, şi a VIII-a, în cele 157 de unităţi de învăţământ preuniversitar din Dolj, care şcolarizează copii în anii de studiu menţionaţi. „A fost, adevărat, absenteism, dar aş vrea să remrac, la noi, că rata de prezenţă a fost ridicată, după centralizarea tuturor datelor. Astfel, vorbim de peste 88% la clasa a VII-a şi de peste 91% la ultimul an de gimnaziu. Anul trecut, la cls. a VIII-a a fost un procentaj de 84,7%. Rezultatele finale le-am făcut publice, au şi fost prezentate, dar vreau să accentuez că, în acest an, avem o creştere de aproape 7% la mediile generale peste 5,00, obţinute de elevii din cls. a VIII.a. Sigur, sunt şi rezultate sub aşteptări, cu un procentaj de sub 20% de promovabilitate: Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi , Şcolile Gimnaziale din Botoşeşti – Paia, Desa, Gogoşu, toate la cls. a VII-a, şi Şcoala Gimnazială din Catane, Şcoala Şcoala Gimnazială nr.1 din Băileşti, Şcoala Gimnazială din Gogoşu, pentru clasa a VIII-a. Rezultatele obţinute vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare ”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al ISJ Dolj.

După prima etapă de înscriere, procentaj de peste 80% de ocupare a locurilor la clasa pregătitoare

De curând, s-a încheiat prima parte a înscrierii în clasa pregătitoare a copiilor care vor împlini şase ani până pe 31 august 2019. Practic, este vorba cam de aceleaşi locuri propuse ca şi în anul precedent, multe dintre ele au fost ocupate, şi nu s-a mai observat o competiţie acerbă pentru înscriere. „În anul şcolar viitor, sunt propuse 5.133 de locuri, fiind, după prima etapă, 4.401 de cereri aprobate, un procentaj de peste 80%. Astăzi (ieri – n.r.), este procesarea, de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, a cererilor – tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru. În zilele de 26 – 27 martie, va avea loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Soluţionarea se face prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Pe 28 martie, va avea loc procesarea, de către Comisia naţională a cererilor de înscriere şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi sau tutori legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât cea de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat, în această fază, opţiunea pentru şcoala din circumscripţie. Până în prezent, la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională au fost evaluaţi psihosomatic peste 500 de copii, născuţi în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, pe care părinţii vor să-i înscrie în clasa pregătitoare”, a mai menţionat Monica Leontina Sună.