Peste 15.000 de carnete de muncă neridicate, în gestiunea ITM Dolj

0
502

La data de 20 februarie 2020, în evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj sunt înregistrate 15.100 de carnete de muncă neridicate de titular sau angajator. Sunt documente prin care poate fi probată vechimea în muncă, pentru depunerea dosarului de pensionare şi nu numai. Pornind de la aceste date, ITM Dolj face un apel la deţinătorii de „cărţi de muncă” să vină să le ridice de la sediul instituţiei, indiferent de judeţul în care locuiesc.

Peste 15.000 de carnete de muncă se află în gestiunea ITM Dolj, iar dintre acestea 10.118 pot fi ridicate de titulari, având toate documentele la dosare. Celelalte au următorul statut legal: 2.130 – operate ca urmare a abrogării Decretului nr.92/1976; 2.852 nu pot fi completate la zi din cauza absenţei unor documente (acte adiţionale, decizii de încetare, state de plată a salariilor, etc.), care trebuia predate de către angajatori. Conform art. 296 din Codul Muncii, „vechimea în muncă până la data de 31.12.2010 se  probează cu carnetul de muncă”, iar în cazul în care există persoane care au avut carnete de muncă până la data de 31.12.2010 şi au fost angajaţi, vechimea se reconstituie conform precizărilor art. 279 alin. 2 din codul muncii : „După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe, din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ”.

Prevederi legislative venite în ajutorul angajaţilor

Sunt şi alte prevederi legislative care îi pot ajuta pe titularii carnetelor de muncă. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2011, potrivit art.296 din Codul Muncii, carnetele de muncă sunt desfiinţate, iar evidenţa muncii se realizează electronic, prin REVISAL, adeverinţa de vechime în muncă fiind instrumentul de atestare a perioadei în care persoana a lucrat. Angajatorii au obligaţia de a elibera adeverinţa, conf. O.G. nr. 905/2017, la solicitarea scrisă a titularului, sau la cerinţa salariatului sau a unui fost angajat, angajatorii sunt obligaţi să elibereze un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o edevrinţă prin care se atestă activitatea desfăşurată de acesta, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii. În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un astfel de extras, salariatul/fostul salariat poate solicita ITM eliberarea unui asemenea document. Prin Decizia nr.2/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că atunci când angajatorul a fost lichidat, radiat şi nu există acte prin care să rezulte raporturile de muncă, cel interesat să-şi reconstituie vechimea în muncă poate chema în judecată Casa de Pensii, pentru că aceasta este instituţia care poate emite deciziile de pensie, în baza datelor care certifică stagiile de cotizare, iar hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte vechimea este un astfel de document. Când astfel de acte există, însă cel interesat nu deţine dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, îl poate acţiona în instanţă pe deţinătorul arhivei, pentru a-i elibera adeverinţa necesară. Instanţa îl poate obliga pe acesta să elibereze o adeverinţă constatatoare a raportului de muncă. Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de corectitudinea conţinutului adeverinţelor pe care le eliberează în vederea stabilirii dreptului de pensie. „Sunt foarte multe carnete în gestiunea instituţiei noastre, încetate şi operate la zi (1 ianuarie 2011) şi care nu au fost ridicate de către titulari. Facem un apel la persoanele care se află în această situaţie să se adreseze nouă cu încredere, indiferent de judeţul în care locuiesc sau au lucrat, deoarece le acordăm tot sprijinul şi, dacă este cazul, luăm legătura cu instituţiile din alte judeţe pentru eliberarea documentelor”, a precizat  Cătălin Mohora,  inspector – şef al ITM Dolj.