COMUNICAT DE PRESĂ

0
89

Direcția Generală a Finanţelor Publice Dolj reaminteşte contribuabililor că joi, 28 februarie 2013 este termenul limită pentru depunerea formularului (205) “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” de către plătitorii de venituri care au avut în anul fiscal 2012 obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de anul precedent, formularul (205) se depune şi pentru următoarele venituri realizate începând cu 01.01.2012:

– veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii prin centrele de colectare;

– veniturile din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, pentru care proprietarii sau alţi deţinători legali nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real;

– veniturile din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.

În cazul veniturilor din salarii se generează tabelul prevăzut la secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite se generează câte un tabel prevăzut la secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declaraţia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidenţa fiscală.

Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate, declaraţia se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia.

Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii. Programul pentru completarea declaraţiei (205) poate fi descărcat de pe site-ul ANAF la secţiunea „Declaraţii electronice”.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere de declaraţii on-line existent pe portalul e-guvernare.ro

 

Director Executiv Silviu Mircea Pîrvuleţu