Acordul politic de guvernare PSD – PNL – UDMR

0
1129

Denumită oficial Coaliţia Naţională pentru România, în baza acordului agreat de partidele componente, semnat astăzi, de liderii celor trei formaţiuni, acordul politic de guvernare cuprinde următoarele: documentul conţine 12 puncte şi este valabil pe durata mandatului parlamentar, adică până în 2024, iar în preambul se explică motivele constituirii Coaliţiei PSD-PNL-UDMR, fiind specificate pandemia SARS-COV-2 şi de criza energetică.

 1. Formaţiunile semnatare convin asupra formării Coaliţiei Naţionale pentru România – coaliţie de guvernare pentru perioada 2021-2024.
 2. Primul candidat la funcţia de Prim-Ministru, din partea PNL, susţinut de cele 4 formaţiuni parlamentare semnatare, este domnul Nicolae Ionel Ciucă. Acesta va avea mandat până pe data de 25 mai 2023, iar cel de al doilea candidat, din partea PSD, până la alegerile generale din 2024.

La schimbarea premierului, conform rotaţiei politice convenite, se vor înlocui şi următorii reprezentanţi în guvern : vicepremierul din partea PSD va fi înlocuit de vicepremierul din partea PNL; ministrul Transporturilor din partea PSD va fi înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene; ministrul Finanţelor publice din partea PSD va fi înlocuit de titularul pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua conducerea Ministerului Justiţiei; coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit de reprezentantul PNL, iar PSD va prelua coordonarea Cancelariei Prim-ministrului.

În cazul desemnării sale, conform prevederilor constituţionale, acesta va prezenta Parlamentului spre aprobare un guvern format din 20 de ministere, nominalizările fiind făcute astfel: 9 ministere PSD, 8 ministere PNL, 3 ministere UDMR. Din structura executivului vor face parte şi 2 viceprim-miniştri, care vor reprezenta formaţiunile coaliţiei care nu au propus candidatul de prim-ministru, dar au membri în Guvern.

 1. Formaţiunile semnatare ale prezentului Acord vor asigura reprezentarea GPMN în structurile guvernamentale, cu respectarea ponderii politice parlamentare în cadrul prezentei Coaliţii.
 2. Coaliţia Naţională pentru România funcţionează în baza Programului de guvernare şi a mecanismului de monitorizare şi coordonare a aplicării deciziilor luate, conform procedurilor stabilite în prezentul Acord Politic.
 3. Şedinţele Coaliţiei vor avea loc săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea uneia dintre părţile semnatare. În cadrul acestora se iau decizii pentru realizarea prevederilor cuprinse în Programul de Guvernare. La aceste şedinţe participă prim-ministrul şi membrii cabinetului. Delegaţiile de consultare în cadrul coaliţiei vor avea componenţa şi numărul de persoane stabilite de către preşedinţii celor 4 formaţiuni parlamentare. Secretariatul tehnic va fi asigurat de către fiecare formaţiune reprezentată în Guvern, lunar, prin rotaţie.
 4. Şedinţele Coaliţiei vor aborda agenda politică guvernamentală şi parlamentară. Deciziile Coaliţiei se iau prin consens.
 5. Deciziile Coaliţiei sunt obligatorii pentru toate persoanele susţinute în funcţii publice de către aceasta. Revocarea acestor persoane poate avea loc după consultarea formaţiunii politice care a făcut propunerea. Deciziile Coaliţiei sunt publice, iar dezbaterile în cadrul mecanismelor de decizie ale Coaliţiei sunt confidenţiale până la adoptarea deciziilor.
 6. Coordonarea activităţii Coaliţiei la nivel guvernamental se îndeplineşte de către prim-ministru şi viceprim-miniştri, care vor avea calitatea de avizatori pentru proiectele de acte normative, conform atribuţiilor delegate convenite. Agenda de lucru a şedinţelor de guvern, stabilirea şi prioritizarea politicilor publice guvernamentale vor fi decise de către prim-ministru, prin consultare cu viceprim-miniştrii, în întâlnirea lor săptămânală ulterioară şedinţei pregătitoare de guvern organizată de către Secretariatul General al Guvernului.
 7. Pentru coordonarea şi punerea în aplicare a deciziilor Coaliţiei la nivel parlamentar se organizează, săptămânal, şedinţe cu participarea liderilor de grup ai formaţiunilor semnatare din cele două Camere ale Parlamentului.
 8. În vederea implementării deciziilor Coaliţiei la nivel parlamentar, liderii de grup se întâlnesc înaintea tuturor şedinţelor de Birou Permanent/Birou Permanent reunit al Camerelor şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea unuia dintre lideri, înaintea şedinţelor comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
 9. Medierea eventualelor dezacorduri de natură parlamentară, precum şi dezbaterea unor puncte de vedere divergente asupra implementării programului de guvernare sau susţinerea unor iniţiative legislative se face în şedinţele de Coaliţie.
 10. Acordul politic de constituire a Coaliţiei Naţionale pentru România este valabil pe durata mandatului parlamentar 2021-2024 şi intră în vigoare la data semnării. Modificările la prezentul Acord se dezbat, negociază şi convin între formaţiunile semnatare, fiind decise prin consens.”