Primăria Craiova revine cu un refuz în cazul Eco Sud

0
99

După ce a mocnit un timp, cearta dintre Eco Sud şi Primăria Craiova se aprinde din nou. Scenariul este absolut identic: operatorul a venit cu o nouă solicitare de majorare a tarifului, iar municipalitatea, ca şi până acum, spune că această cerere nu se justifică şi propune respingerea sa în consiliu. Există totuşi un aspect nou, care ar fi în măsură să facă lucrurile mai clare şi în favoarea municipalităţii.

De această dată, Primăria Craiova a mers pe mâna unei firme specializate, care a fost angajată special pentru a studia actele puse la dispoziţie de Eco Sud şi a se pronunţa după aceea. Societatea aleasă de autorităţi se numeşte Envistruct Consult SRL (a primit un contract de 5.700 de lei, în defavoarea unei alte competitoare, care venise cu o ofertă de preţ de 20.000 de lei). Acesteia i-a fost pus la dispoziţie un termen de 15 zile ca să verifice proiectul privind estimarea costurilor de închidere şi monitorizare postînchidere a depozitului de deşeuri de la Mofleni şi să ofere apoi autorităţii un punct de vedere.

Nu se cunosc costurile cu închiderea celulelor pline

În baza documentelor analizate, firma a ajuns la concluzia că Eco Sud nu a prezentat un proiect tehnic de închidere actualizat, pe baza căruia să poată fi calculate costurile de închidere a primelor cinci celule, care sunt pline şi care nu se mai folosesc. „Nu există informaţii relevante pe baza cărora să putem estima costurile de monitorizare aferente închiderii celulelor C1-C5 în sensul detalierii costurilor operaţionale de menţinere în funcţiune a instalaţiilor de captare şi tratare a gazului de depozit precum şi a instalaţiei de tratare a levigatului”, se arată în raportul întocmit pentru municipalitate. Cele cinci celule au fost închise, după ce Eco Sud a obţinut autorizaţia integrată de mediu pentru celula nr. 6, acolo unde se vor depune deşeurile în următorii doi ani.

Gunoiul, depozitat peste capacitatea prevăzută

Specialiştii remarcă şi modul defectuos în care a fost depozitat gunoiul în cele cinci celule care au funcţionat până acum. În raportul firmei se spune că „deşeurile depozitate în amplasamentul celulelor C1-C5 sunt depozitate la o pantă mai mare decât panta admisibilă de legislaţia în vigoare”. În plus, din aanaliza experţilor reiese că Eco Sud ar fi depozitat şi o cantitate mai mare de gunoi decât prevedea capacitatea celulelor. „Capacitatea de depozitare pe amplasamentul celulelor C1-C5 este depăşită”, se arată în documentaţie, ca mai departe să se scrie negru pe alb: „datorită terasării prezente a depozitului rezultă un excedent important de deşeuri ce trebuiesc relocate”. În concluzie, speciaştii recomandând autorităţilor să respingă cererea de majorare a tarifului la gunoi.

Ultima majorare, în septembrie 2017

Cât priveşte solicitarea de majorare expediată de Eco Sud, proiectul de hotărâre al municipalităţii nu precizează nici o cifră în acest sens. Un dialog surd, pe marginea acestui aspect, s-a purtat însă aproape pe toată perioada derulării acestui contract de administrare a depozitului ecologic. Profitând de avantajul că este singura locaţie din regiune care asigură o depozitare controlată a deşeurilor şi, mai nou, de faptul că este prins în masterplanul de deşeuri al judeţului – fiind chiar o verigă importantă în această reţea – administratorul Eco Sud vine periodic cu majorări de tarife, invocând că trebuie să acopere investiţiile pe care este obligat să le facă pentru buna funcţionare a depozitului.

Prevalându-se, la rândul său, de obligaţiile care îi revin prin contract, şi municipalitatea a cerut de fiecare dată să vadă documente pentru a se convinge de realitatea celor solicitate. Această confruntare a ajuns şi în instanţă şi a fost tranşată printr-o majorare parţială de preţ şi respingerea celorlalte sume – de aproximativ 1 milion de euro – care reprezentau alte cheltuieli. În septembrie 2017, tariful s-a mărit de la 21 de euro/tonă de deşeuri depozitate, la 23,21 euro/tonă, după ce Eco Sud solicitase un preţ de 30 de euro pe tona de deşeu depozitat în rampă.