CAS Dolj, contracte cu peste o mie de furnizori de servicii medicale

0
95

Pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, în semestrul întâi al acestui an, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj a încheiat contracte cu  1.097 furnizorii, în acest sens fiind alocate credite de angajament în valoare de 558.629,50 mii lei.

Pentru semestrul întâi al acestui an, CAS Dolj a continuat relaţia contractuală prin întocmirea de acte adiţionale la contractele de furnizare de  servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale încheiate în anul 2013.

Au fost încheiate 417 contracte în domeniul asistenţei medicale primare, dintre care 210 în mediul urban (Craiova – 166, Segarcea – 5, Filiaşi – 10, Dăbuleni – 7, Băileşti – 10, Calafat – 10, Bechet – 2) şi 207 în mediul rural. În cadrul acestor cabinete îşi desfăşoară activitatea 464 de medici de familie, din care 420 medici cu liste proprii şi 44 medici angajaţi. Pentru anul 2014 s-a stabilit de către Comisia Paritară (CAS, DSP, CM, SNMF, Patronatul MF) un necesar de 422 medici cu capitaţie proprie, necesar acoperit în toate localităţile cu excepţia localităţilor Cetate şi Sadova. Pentru creşterea accesului populaţiei din mediul rural la serviciile din asistenţă medicală primară, Comisia Paritară a stabilit pentru anul 2014 limitele minime de asiguraţi pe listele medicilor de familie din mediul rural la 500 faţă de 800 în mediul urban.

Aproape 680.000 de doljeni înscrişi pe listele medicilor de familie

Numărul mediu de înscrişi pe contract este de 1.620 persoane, numărul minim fiind de 316 persoane înscrise pe lista unui medic de familie, iar numărul maxim de 4.088 persoane. Din totalul de 688.885 persoane cât este populaţia judeţului Dolj, aşa cum apare în anuarul statistic la data de 1 ianuarie a.c, 679.551 persoane erau înscrise la sfârşitul semestrului unu pe listele medicilor de familie. Dintre aceştia 543.807 erau beneficiari ai pachetului de servicii de bază, iar 135.744 erau beneficiari ai pachetului minimal de servicii.

Pentru asistenţa medicală de specialitate în ambulatoriu s-au încheiat 171 de contracte, dintre care 119 servicii medicale clinice şi 30 de contracte pe investigaţii paraclinice. Dintre acestea 29 efectuează analize de laborator, şase efectuează şi investigaţii de radiologie şi imagistică medicală, iar două furnizează şi servicii de înaltă performanţă (CT, RMN).

Nu s-au mai încheiat, în schimb, contracte pentru asistenţa medicală stomatologică, urmând ca pentru acest domeniu Ministerul Sănătăţii să elaboreze un program naţional. Pentru serviciile de urgenţă, există în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova un cabinet de stomatologie cu finanţare de la MS pentru cheltuieli de personal şi materiale.

Spitalizarea de zi, o alternativă

La capitolul asistenţă spitalicească, la nivelul CAS Dolj s-au derulat 25 de contracte dintre care 12 contracte cu spitale publice şi 13 contracte cu spitale private.

Prin spitalele aflate în contract cu CAS Dolj sunt asigurate servicii medicale cuprinse în toată paleta de specialităţi menţionată în nomenclatorul MS. Dintre unitaţile sanitare private, 11 furnizează numai servicii de spitalizare de zi (în specialităţile ginecologie, oncologie medicală, medicină internă, diabet, oftalmologie, ORL) şi două furnizează servicii de spitalizare continuă în specialităţile chirurgie generală, ORL şi reabilitare medicală.

Un aspect semnificativ îl constituie dezvoltarea în ultima perioadă a segmentului de spitalizare de zi, cu precădere în cadrul unităţilor sanitare private. Spitalizarea de zi vine ca o alternativă la spitalizarea continuă, dezvoltată ca urmare a progresului aparaturii şi tehnicilor de tratament şi presupune rezolvarea unor cazuri într-un interval de maxim 12 ore. Astfel, spitalizarea de zi dă posibilitatea rezolvării de cazuri cu costuri mult mai mici având în vedere că se reduce timpul petrecut în spital, cheltuielile cu cazarea şi masa.

Creditele de angajament în anul 2014 pentru serviciile medicale, farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor sunt în sumă de 559.425 mii lei. Având în vedere realizările din semestrul întâi, pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţii de eficacitate, ar fi necesară o suplimentare a fondurilor pentru acest an, pe unele domenii de asistenţă medicală, cu suma totală de 94.634,50 mii lei, creditele de angajament pentru anul acesta ajungând astfel la suma de 654.059,50 mii lei.