Strategie de dezvoltare a zonei transfrontaliere România-Bulgaria

0
104

ARIES Oltenia implementează în calitatea sa de partener proiectul „Strategie Comună pentru Dezvoltarea Teritorială Durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”, alături de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (partener lider) şi alţi 10 parteneri din România şi Bulgaria. Proiectul se va finaliza în februarie 2014 şi se derulează în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară nr.1: Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii, Domeniul de intervenţie nr. 2: Dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor de informaţii şi comunicaţii în zona transfrontalieră. Mâine, ora 10.00, reprezentanţii ARIES vor face o prezentare în detaliu a proiectului pe regiunea Oltenia şi a rezultatelor intermediare ale proiectelor pilot. „Proiectul îşi propune armonizarea, la nivelul întregii zone transfrontaliere, a politicilor economice, sociale, de mediu şi culturale, în scopul întăririi coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi a creşterii competitivităţii economice”, a precizat ing. Gabriel Vlăduţ, managerul proiectului.

Unităţi din administraţia publică centrală şi locală, grupuri-ţintă

Proiectul va avea ca rezultate: rapoarte de evaluare asupra gradului de coeziune socială, economică şi teritorială, asupra competitivităţii economice şi de mediu a zonei transfrontaliere, o Strategie Comună de Dezvoltare Teritorială, o bază de date teritorială operaţională comună şi suport cartografic, un observator teritorial al zonei transfrontaliere, două proiecte integrate pilot şi cinci proiecte pilot sectoriale (economie, educaţie-resurse umane de dezvoltare, agricultură-îmbunătăţiri funciare, transport-infrastructură şi turism), schimb de informaţii şi diseminare de cunoştinţe, un brand de regiune transfrontalieră promovat la nivel european. Grupurile-ţintă vizate de proiect sunt unităţi din administraţia publică centrală şi locală, universităţi, institute de cercetare, firme care îşi desfăşoară activitatea în zona transfrontalieră România – Bulgaria