5,56% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna iunie 2022

0
280

La sfârșitul lunii iunie 2022, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 5.56 % corespunzătoare unui număr total de 14.843 şomeri, din care 6.397 femei. Din totalul de 14.843 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 1.407 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 13.436 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 13.008 șomeri provin din mediul rural și 1.835 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la iunie  2022
Total 14.843
< 25 ani 1.582
între 25-29 947
între 30-39 2.262
între 40-49 3.883
între 50-55 3.204
peste 55 ani 2.965

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar si fara studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (36 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (31 %), iar 19 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1 %.