Multe locuri libere rămase în învăţământul profesional şi dual

0
490
În această perioadă, se desfăşoară etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional  şi cel dual, pe locurile care au rămas disponibile în unităţile de învăţământ preuniversitar care au prevăzute astfel de forme de şcolarizare.În judeţul Dolj , mai sunt 560 de locuri libere în învăţământul profesional şi 126 în cel dual.
Între 22 – 24 iulie, unităţile de învăţământ gimnazial au eliberat fişele de înscriere pentru învăţământul profesional  pentru candidaţii care nu au participat sau nu au fost înscrişi, din varii motive, la prima etapă de repartizare computerizată. În acelaşi interval, a avut loc şi înscrierea elevilor la liceele care organizează etapă de preselecţie, derularea probelor având loc în zilele de 25, 26 şi 29 iulie la unităţile în care s-a hotărât desfăşurarea acestora. Pe 30 iulie, Comisia de admitere judeţeană va primi cererile de înscriere în învăţământul profesional, din partea absolvenţilor clasei a VIII-a, care nu au participat sau nu au fost admişi în etapa anterioară, repartizarea având loc pe 31 iulie şi 1 august. De remarcat este faptul că, la unităţile de învăţământ la care s-a derulat proba de preselecţie , pot fi repartizaţi numai absolvenţii care au susţinut-o. La aceste şcoli, pot fi repartizaţi şi elevi care nu au participat la examinare, dar numai la solicitarea scrisă a operatorilor economici şi a unităţilor de învăţământ.
Licee cu puţin candidaţi admişi
În Dolj, după prima etapă de repartizare, au rămas libere 560 de locuri în învăţământul profesional, în 22 de unităţi  care şcolarizează în această formă, la care se adaugă un liceu special şi unul particular, şi 126 în cel dual, la cinci licee din Craiova. Pentru prima formă, cele mai multe poziţii disponibile (54, din totalul de 56) sunt la Colegiul Tehnic „Ştefan Milcu” din Calafat, urmat de Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (53, din 56) şi Liceul „Matei Basarab” Craiova şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi (câte 48 de locuri, din 56 înscrise la fiecare dintre ele.). La celălalt pol, se află Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” (un singur loc), Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea (trei), Liceul Teoretic din Bechet (opt). În ceea ce priveşte învăţământul dual, cele mai multe locuri disponibile sunt la Colegiul Tehnic Energetic Craiova (48 din 56 şcolarizabile), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova (33 din 56) şi Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova (29 din 50). Nu mai este nicio poziţie liberă la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova, iar Liceul Tehnologic Auto mai pune la dispoziţie doar şase locuri, din totalul de 30.