Primele rezultate la „Definitivat” şi cele finale la „Titularizare” , procentaje bune în Dolj

0
241

Ieri,  au fost făcute cunoscute rezultatele obţinute de candidaţii la „Definitivat” (preliminarii, urmând şi evaluarea contestaţiilor depuse) şi „Titularizare” (finale), în urma Examenelor naţionale susţinute. Judeţul Dolj se plasează foarte bine, într-un clasament naţional, acesta nefiind, deocamdată , actualizat.

S-au afişat rezultatele, înainte de contestaţii, pentru „Definitivat”. Pentru susţinerea examenului, au fost validaţi 192 de candidaţi, pentru 31 de discipline, la proba scrisă fiind prezenţi 167, 11 fiind absenţi, iar 14 retrăgându-se din motive personale. Au fost admişi 137, fiind înregistrate patru note maxime (trei la „Învăţământ preşcolar”, una la „Psihopedagogie specială”) şi 147 în intervalul 7,00 – 9,99 . Procentajul de admitere, nota minimă 8,00, este de 82,04%, în creştere faţă de 2017 (71,17%). În zilele de 24 şi 25 iulie, se vor depune contestaţiile, rezultatele finale fiind afişate pe 27 iulie. La „Titularizare”, final,după verificarea celor 155 de contestaţii,   procentajul notelor peste minimum 7,00, este de 61,58% . Rezultatele preliminarii au arătat un procent de promovabilitate de 59,6%. Au fost nouă lucrări notate cu 10,00, dar şi 11 sub 2,00. Astăzi, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, va avea loc repartizarea candidaţilor cu medeia de repartizare minimum 7,00, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care  au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. Pe 25 iulie, va avea loc repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar, anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media minimă 7,00, pe posturi didactice/catedre vacante, indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă, în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizarea având loc în ordinea descrescătoare a mediilor, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.