Spitalele cu mai puţin de 20 de paturi ar putea face numai internări de zi

0
91

Conform unui proiect al Ministerului Sănătăţii, spitalele care numără mai puţin de 20 de paturi nu vor mai putea face internări mai mult de 12 ore pe zi. Sub acest număr, unităţile sanitare vor putea oferi doar spitalizare de zi.

Au fost stabilite şi noi reguli. Astfel, spitalizarea de zi va fi organizată distinct la nivelul unităţii sanitare. Paturile de spitalizare de zi sunt trecute separat într-o evidenţă a spitalului şi nu se includ în numărul total de paturi de spitalizare continuă. Spitalizarea de zi se organizează separat faţă de zona de spitalizare continuă, cu acces facil la ambulatoriu, la farmacie, laboratoarele de investigaţii şi tratament, cu respectarea criteriilor de organizare spaţial-funcţională şi cu asigurarea unei zone de aşteptare pentru pacienţi şi însoţitori.

Cadrele medicale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de spitalizare de zi, în funcţie de capacitate, de volumul şi de tipul serviciilor oferite pot fi personal distinct sau din secţiile ori compartimentele spitalelor.

În plus faţă de saloanele spitalelor, vor fi organizate cabinete de consultaţii medicale, cabinete de asistente medicale, săli de tratamente sau pansamente, săli pentru mici intervenţii, salon ATI, oficiu alimentar, grupuri sanitare pacienţi, grupuri sanitare personal, spaţii pentru materiale sanitare şi consumabile, spaţii depozitare lenjerie curată/lenjerie murdară, spaţiu pentru depozitarea temporară a deşeurilor periculoase, spaţiu pentru ustensile de curăţenie, şi vestiare, dacă saloanele nu sunt prevăzute cu spaţiu cu această destinaţie.

De asemenea, potrivit proiectului, în termen de şase luni de la publicarea documentului, spitalele care au în structură spitalizare de zi trebuie să îşi reorganizeze această structură în conformitate cu noile reglementări.