Nivelul comisionului unic de analiză este în sumă de 500 lei

0
254

Rolul şi responsabilităţile Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – FNGCIMM ca pârghie financiară de consolidare a relaţiei dintre finanţatori şi solicitanţii de credite au condus la încredinţarea derulării unei multitudini de programe care au alocare financiară din bugetul României / fonduri europene, pentru care Fondul emite garanţii în mandat în contul şi numele statului. Pentru aceste programe nivelul comisioanelor de analiză / gestiune se stabileşte semestrial prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice.  În acest sens au fost aprobate comisioanele pentru semestrul II 2012 aferente mai multor programe. Unul dintre acestea se referă la garanţiile acordate, în numele şi în contul statului, în favoarea finanţatorilor care acordă credite beneficiarilor eligibili în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României. Astfel, nivelul comisionului unic de analiză pentru aprobarea acordului de principiu este în sumă de 500 lei, iar comisionul de gestiune a garanţiilor acordate este de 0,49% pe an aplicat la soldul finantarii garantate. Garanţiile acordate în baza OUG 9/2010 sunt garanţii de stat – FNGCIMM acţionează ca mandatar al statului român. Beneficiari eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale, instituţiile de învăţământ superior de drept public acreditate, instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate, operatorii regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare care implementează proiecte finanţate în cadrul Axei prioritare nr.1 din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”.

Pot acoperi maxim 80% din valoarea unui  împrumut

„Solicitanţii au încheiat un contract de finanţare cu o autoritate de management sau cu un organism intermediar având calitatea de beneficiari finali ai unui proiect aprobat în baza unui memorandum de finanţare ISPA încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană. Proiectele sunt promovate în unul dintre următoarele domenii: infrastructura de alimentare cu apa, canalizare şi tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deşeurilor, infrastructura destinată educaţiei şi cercetării- dezvoltării, infrastructura tehnologică de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, infrastructura în domeniul sănătăţii şi infrastructura in domeniul asistentei sociale, infrastructura rutiera, infrastructura de energie”, se precizează într-un comunicat de presă. Proiectele au o componentă de realizare de lucrări şi / sau achiziţie de echipamente de cel puţin 50% din valoarea eligibilă a proiectului iar garanţiile individuale pot acoperi maxim 80% din valoarea unui  împrumut. Finanţarea garantată  acoperă  maximum 15% din valoarea totală a proiectului exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit. „În cazul proiectelor de promovare a infrastructurii de turism care au şi o componentă de ajutor de stat,împrumutul pentru care se solicită garanţia nu poate depăşi valoarea componentei de proiect care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat”, se mai precizează în comunicatul respectiv.