Astăzi este prima zi de concurs la UMF Craiova

0
237

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Craiova, a scos la concurs în acest an 668 de locuri dintre care 357 sunt finanţate de la buget. Examenul de admitere pentru specializările Medicină, Medicină dentară şi Farmacie începe astăzi de la ora 10.00, iar pentru specializările Asistenţă medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi Moaşe şi Tehnică dentară va fi organizat în 27 iulie. Concursul se va desfăşura pe parcursul a trei ore – respectiv două ore pentru testul cu 50 de întrebări – sub forma unui test grilă. La terminarea probei de concurs se va afişa baremul de corectare. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concurs, stabilit pentru fiecare specializare, punctajul minim de admitere fiind jumătate din punctajul maxim al grilei.

În caz de punctaje finale de admitere egale cu cel al ultimului candidat admis nu este permisă depăşirea numărului de locuri aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În acest caz se va folosi drept criteriu de departajare, în ordine, media generală a examenului de bacalaureat şi media anilor de studii din liceu. De asemenea, în eventualitatea în care vor rămâne locuri neocupate va fi organizată o a doua sesiune de admitere în luna septembrie. Afişarea rezultatelor celei de-a doua sesiuni va fi făcută până în 30 septembrie 2012.