Ziua Justiţiei Militare

0
161

La 25 aprilie se sărbătoreşte Ziua Justiţiei Militare, dată la care, în anul 1919, a luat fiinţă Serviciul Contencios al Ministerului de Război, prin Decretul-lege nr. 1625, semnat de regele Ferdinand.

Acest act a marcat înfiinţarea unei structuri specializate în asigurarea asistenţei juridice pentru armată. Justiţia Militară a fost înfiinţată pentru soluţionarea numeroaselor solicitări din sfera contenciosului administrativ, pentru apărarea intereselor legale ale armatei şi pentru elaborarea cadrului legislativ necesar sistemului militar şi a regulamentelor în domeniu.

Încă din anul 1912, se înfiinţase, prin Decretul-lege nr. 1682 din 21 martie, Serviciul Control, Contabilitate, Contencios şi Pensii, în cadrul căruia Secţia Contencios avea ca principale atribuţii apărarea intereselor Ministerului de Război în procesele civile, îndeplinirea actelor de procedură ale ministerului, corpurilor şi serviciilor armatei, acordarea de consultaţii juridice şi întocmirea proiectelor de legi pentru activitatea ministerului, se arată în ”Calendarul Tradiţiilor Militare” (2010).

În 1919, s-a constituit ”Serviciul Contencios”, un departament separat, inclus în rândul ”serviciilor generale pentru nevoile întregii armate”, prin Decretul-lege nr. 1579 din 18 aprilie, pe baza căruia regele a semnat, la 25 aprilie 1919, Decretul-lege nr. 1625, referitor la organizarea şi funcţionarea acestui serviciu. Acest decret-lege a fost ratificat prin Legea nr. 1151 din 26 martie 1924.

În 1929, ca urmare a reorganizării ministerelor, Serviciul Contencios al Ministerului Armatei a trecut în rândul organelor tehnice şi administrative ale acestuia. În 1939, prin Legea pentru organizarea şi funcţionarea M.Ap.N., Serviciul Contencios s-a transformat în Direcţia Contenciosului, aflată în subordinea directă a Secretariatului General al M.Ap.N. În februarie 1949, s-a desfiinţat Secretariatul General al M.Ap.N. şi, odată cu el, Direcţia Contencios, cu excepţia a trei birouri privind Avizele, procesele şi Popririle, care au trecut la Direcţia Justiţiei Militare, sub denumirea de ”Secţia Contencios”. Direcţia Justiţiei Militare urma a avea în compunere Secţia Justiţiei şi Secţia Contencios, aceasta din urmă având competenţe reduse faţă de atribuţiile pe care le îndeplinise înainte de februarie 1949. În aprilie 1949, Secţia Contencios a devenit, prin ordin al Marelui Stat Major, Secţia Juridică, păstrând aceeaşi subordonare.

Prin Ordinul de Front nr. 42 din 15 septembrie 1951, s-a înfiinţat Oficiul Juridic al Ministerului Forţelor Armate, prin contopirea Secţiei Legislative de pe lângă Direcţia Secretariat cu Secţia Juridică din Direcţia Justiţie Militară. Începând cu 1 martie 1954, Oficiul Juridic a fost luat în evidenţa Direcţiei Secretariat a M.Ap.N., păstrându-se aceeaşi subordonare faţă de Ministerul Apărării Naţionale. La 1 martie 1955, acest compartiment a cunoscut o nouă reorganizare, prin repartizarea de consilieri juridici pentru a asigura asistenţă juridică principalelor Direcţii din M.Ap.N.

În prezent, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, funcţionează Direcţia generală juridică, organizată pe două servicii (Serviciul drept internaţional şi relaţii juridice şi Serviciul procese) şi două secţii (Secţia legislaţie şi avize şi Secţia avize juridice), potrivit site-ului oficial http://www.mapn.ro/.(Sursa: Agerpres)