“Laboratorul Mobil” pentru eliberarea actelor de identitate ajunge în comuna Rast

0
110

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care nu deţin acte de identitate, dar şi a celor ce deţin documente de identitate cu valabilitatea expirată sau nu şi-au legalizat situaţia reală a domiciliului, Consiliul Judeţean Dolj, reprezentat de Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj, organizează în data de 27 aprilie a.c. o acţiune cu „Laboratorul Mobil” pentru primirea cererilor şi preluarea imaginilor solicitanţilor în vederea eliberării documentelor de identitate cetăţenilor din comuna doljeană Rast.

Acţiunea se va desfăşura la sediul Primăriei din comuna Rast. Persoanele ce doresc să se prezinte vor depune odată cu cererea de eliberare a actului de identitate şi următoarele documente, după caz: vechiul act de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, hotărârea de divorţ cu menţiunea definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta sub 14 ani, documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (adeverinţă de la registrul agricol) şi vor achita şi suma de 11 lei (7 lei contravaloarea cărţii de identitate şi 4 lei contravaloarea timbrului fiscal).

În situaţia în care solicitanţii actelor de identitate nu sunt proprietarii spaţiului de locuit, aceştia se vor prezenta la sediul Primăriei însoţiţi de proprietarii imobilelor care trebuie să prezinte actul de identitate pentru legitimare. Chiar dacă nu se deţin şi nu pot fi depuse toate aceste documente, celor ce se află în această situaţie D.P.C.E.P. Dolj le poate elibera carte de identitate provizorie cu valabilitatea de un an.