Încep recrutările pentru instituţiile militare de învăţământ

0
107

Tinerii tentaţi de o carieră militară sunt aşteptaţi în această perioadă la Centrul Militar Zonal Dolj, care promovează şi recrutează potenţiali candidaţi pentru instituţiile militare de învăţământ, precum Colegiile militare liceale, Academia Forţelor Terestre, Academia Forţelor Aeriene, Academia Navală, Academia Tehnică Militară, Institutul medico-militar, Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, aflate în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.

Trebuie ştiut că pretendenţii au nevoie de o serie de calităţi specifice. Astfel, printre criteriile generale, necesare profesiei de militar în activitate sau pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, se regăsesc cu caracter de obligativitate: cetăţenia română şi domiciliul stabil în România de cel puţin şase luni, cazierul impecabil, neapartenenţa la un partid, formaţiune sau organizaţie politică sau la alte organizaţii şi asociaţii etc.

Cât despre criteriile specifice, reprezentaţii Centrului Militar Zonal spun că posibilii candidaţi trebuie să aibă cel mult 16 ani împliniţi la data desfăşurării concursului de admitere şi să fi promovat Testele Naţionale. În cazul recrutărilor pe filiera directă a ofiţerilor în activitate, limita de vârstă este de cel mult 26 de ani (24 de ani pentru aviaţie-naviganţi), absolvirea învăţământului liceal şi dovada că nu au urmat studii universitare de licenţă cu finanţare de la buget. Pentru recrutarea pe filiera directă a maiştrilor militari în activitate, condiţiile sunt: vârsta de cel mult 28 de ani şi diploma de absolvent al studiilor liceale.

Pentru informaţii suplimentare, potenţialii candidaţi se pot prezenta la sediul Centrului Militar Zonal Dolj, din strada „General Dragalina” nr. 60 A, Craiova, unde vor beneficia de consilierea necesară fiecăreia dintre categoriile prezentate mai sus. Totodată, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani sunt aşteptaţi la Centrului Militar Zonal Dolj pentru luarea în evidenţă.