Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, beneficiar a două proiecte europene, în valoare de 3,9 milioane de euro

0
1583

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este beneficiarul  a două proiecte europene POCU – cu perioada de implementare   de  36  de luni ,  în valoare de aproximativ 3,9 milioane  de euro. Acestea sunt: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I) “– POCU/665/6/23/135711, respectiv “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)” – POCU/665/6/23/135712.

În cadrul apelului de proiecte MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ (non-NEETs), ISJ Dolj, în parteneriat cu CCD Dolj, a depus, în data de 30 ianuarie 2020, două cereri de finanțare cu durata de implementare de 36 de luni. În urma procesului de evaluare, ambele cereri de finanțare au fost aprobate pentru finanțare (97,5 puncte pentru proiectul cu codul MySMIS 2014+ 135711, respectiv 96,5 puncte pentru proiectul cu codul MySMIS 2014+ 135712). În data de 3 noiembrie 2020, OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia a demarat procedura de contractare pentru ambele proiecte, iar în data de 15 decembrie 2020 au fost semnate contractele de finanțare. “Obiectivul general al fiecărui proiect este: Creșterea șanselor de ocupare și integrare durabilă pe piața muncii în rândul tinerilor și adulților din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala, prin participarea acestora la programul “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, orientat pe nevoile elevilor, în vederea finalizarii învățământului obligatoriu, acompaniat pe toata durata desfășurării programului de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vietii, și la stagii de pregătire practică, cu durata de 720 de ore, în vederea obținerii unei calificari profesionale de nivel 3″, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru proiecte educaţionale, în cadrul ISJ Dolj.

Obiective bine structurate

Obiectivele principale sunt bine structurate, astfel că le prezentăm, aşa cum sunt ele afişate. OS 1: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, ale personalului de sprijin și ale personalului didactic auxiliar, în scopul promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și elaborării de planuri de dezvoltare educațională generale și specifice readucerii și menținerii în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, prin furnizarea, în anul 2021, a 3 programe de formare continuă specifice programelor de tip „A doua șansă”, avizate/acreditate de Ministerul Educației Naționale, cu durata de 32 de ore fiecare, pentru 520 persoane din învățământul preuniversitar din județul Dolj; OS 2: Prezentarea facilităților, a măsurilor complementare și a beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educație și formare în cadrul programului „A doua șansă” pentru învățământul secundar inferior și la stagiile de pregătire practică, cu durata de 720 de ore, oferite tinerilor și adulților din județul Dolj, care au părăsit prematur școala, prin organizarea unei campanii de promovare, în anul 2021, la nivelul județului Dolj; OS 3: Dobândirea competențelor teoretice și profesionale, de bază și generale, necesare incluziunii sociale și pe piața muncii prin reintegrarea în sistemul de educație, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, în cadrul programului „A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, orientat pe nevoile elevilor, furnizat prin intermediul proiectului, și acompaniat de măsuri de sprijin, cu scopul de a facilita accesul la program, pentru 600 de tineri si adulți din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala; OS 4: Creșterea șanselor de integrare pe piața muncii pentru 60 de tineri si adulți, din cei menționați la OS 3, și care au finalizat programul „A doua șansă”, prin participarea la stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, furnizate prin intermediul proiectului, în scopul obținerii unui certificat de calificare profesională de nivel 3; OS 5: Conștientizarea și motivarea celor 600 de tineri si adulți, avuți în vedere la OS 3, cu privire la beneficiile oferite de înscrierea, frecventarea și finalizarea programului „A doua șansă” pentru învățământul secundar inferior și a stagiilor de pregatire practică, cu durata de 720 de ore, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, pe întreaga durată a programelor de educație și formare profesionale furnizate prin intermediul proiectului.

“Grupuri ţintă” în programe

Fiecare proiect are şi un “Grup ţintă”, format din mai multe categorii: 520 de persoane aparținând categoriei “Personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici” (personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și auxiliar din școli și echipe manageriale la nivelul școlii) de pe raza județului Dolj; 600 de persoane aparținând categoriei “Tineri/adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare)” cu domiciliul in județul Dolj, care au absolvit doar ciclul primar (nivel ISCED 1), inclusiv în sistemul “A doua șansă”. Tinerii/adulții care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație vor primi și subvenții materialebiciclete, în vederea deplasării în locațiile de desfășurare a programelor oferite și financiare, pentru fiecare an de studiu – condiționate de participarea la activitățile proiectului și absolvirea anului de studiu. Pe termen lung, proiectul va genera un efect pozitiv și valoare adaugată concretizată prin: creșterea șanselor de ocupare și integrare pe piața muncii pentru cei 600 de tineri si adulți, care parcurg programul de tip “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, prin dobândirea competențelor teoretice și profesionale de bază și generale necesare incluziunii sociale și pe piața muncii; cresterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii pentru cei 60 de tineri si adulți care obțin o calificare profesionala de nivel 3, prin participarea și finalizarea stagiilor de pregătire practică cu durata de 720 de ore; furnizarea, la nivelul județului Dolj, a unui program de tip “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior de calitate prin: utilizarea de materiale de predare, învățare și evaluare, elaborate având în vedere nevoile individuale și/sau de grup ale persoanelor care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu, materiale disponibile și on-line, în format electronic; dotarea a 10 unități de învățământ preuniversitar, ce oferă și formare profesională, din județul Dolj, cu echipamentele IT și licențele software necesare furnizării programului și dobândirii competențelor digitale pentru persoanele care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu; organizarea, furnizarea și monitorizarea programului de tip “A doua șansă” de catre personal didactic, personal de sprijin și personal auxiliar ce dețin competențe îmbunătățite în vederea promovării de servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și elaborării de planuri de dezvoltare educaționale generale și specifice readucerii și menținerii în sistemul de educație și formare a persoanelor care nu și-au finalizat învățământul obligatoriu; acompanierea programului de tip “A doua șansă” cu servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, furnizate de personal de specialitate ce deține competențe specifice îmbunătățite, pe toata durata acestuia; informarea persoanelor din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala, cu privire la beneficiile oferite de reîntoarcerea în sistemul de educație și formare în cadrul programelor de tip “A doua șansă”, în vederea finalizării învățământului obligatoriu prin derularea campaniei de promovare la nivelul județului; furnizarea de programe de formare continuă specifice organizării, furnizării și monitorizării programelor de tip “A doua șansă”, avizate/acreditate de Ministerul Educației, adresate personalului didactic, de sprijin și didactic auxiliar din unitatile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe din județul Dolj; dezvoltarea parteneriatelor între ISJ și unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe din județul Dolj în vederea furnizării unui program de tip “A doua șansă” de calitate, precum și programe de formare continuă, specifice acestuia, adresate întregului personal din sistemul de educație și unitățile conexe; dezvoltarea de parteneriate cu agenți economici din județul Dolj în vederea efectuării, la sediul acestora, parțial sau în totalitate, a componentei de pregatire profesională din cadrul programului de tip “A doua șansă” și a stagiilor de pregătire practică cu durata de 720 de ore.

Lista cu unităţile de învăţământ prinse în proiecte

În cazul proiectului POCU/665/6/23/135711, activitățile cu persoanele din grupul țintă vor fi derulate/implementate la nivelul următoarelor 10 unități de învățământ (unități de învățământ ce vor fi dotate cu echipamente IT prin intermediul proiectului): Școala Profesională Daneți;  Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski” Melinești; Liceul Teoretic “George St. Marincu” Poiana Mare; Școala Profesională  din Valea Stanciului; Liceul Tehnologic “Ștefan Anghel” Băilești; Liceul Teoretic din Bechet; Liceul Tehnologic “Dimitrie Filișanu” Filiași; Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova;  Liceul “Traian Vuia” Craiova; Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși” Craiova. De asemenea, în cazul proiectului POCU/665/6/23/135712, activitățile cu persoanele din “grupul” țintă vor fi derulate/implementate la nivelul următoarelor 10 unități de învățământ (unități de învățământ ce vor fi dotate cu echipamente IT prin intermediul proiectului):    Liceul Teoretic din  Amărăștii de Jos; Școala Profesională “Constantin Argetoianu” din Argetoaia; Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” Cârcea;  Liceul Tehnologic “Petre Baniță” Călărași ; Liceul Tehnologic “Constantin Nicolaescu-Plopșor” Plenița;  Liceul Tehnologic “Ştefan Milcu” Calafat; Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea;  Liceul Tehnologic Auto Craiova; Liceul Tehnologic “George Bibescu” Craiova;  Liceul “Matei Basarab” Craiova.