Anunţ publicitar Primăria municipiului Calafat

0
163

Primăria municipiului Calafat organizează concurs pentru ocuparea în data de 16.04.2020, a unei (1) funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată respectiv:

-una (1) funcţie de şef birou în cadrul Biroului Gospodărie comunală Protecţia mediului;

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea ştiinţe inginereşti;

– vechime în funcţie de conducere: minim 5 ani

Condiţiile generale sunt conform art.3 din HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul constă în 3 etape succesive:

-selecţia dosarelor –conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011,

-proba scrisă la data de 16.04.2020 la sediul Primăriei Mun.Calafat ora 10.30

-interviul la data stabilită odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, ziarul Cuvîntul Libertăţii şi la sediul Primăriei, str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane, în perioada 25.03.2020-07.04.2020.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Municipiul Calafat, judeţul Dolj, cod postal 205200, telefon: 0251 231424, interior 108, fax: 0251 232884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com,  persoana de contact: Rosu Alina, inspector Resurse Umane-Salarizare.