Comisia Europeană a adoptat o Propunere de directivă privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate

0
110

Scopul propunerii este să promoveze un comportament durabil și responsabil al întreprinderilor în cadrul lanțurilor valorice mondiale. Întreprinderile joacă un rol esențial în construirea unei economii și a unei societăți durabile. Acestea vor avea obligația să identifice și, după caz, să prevină, să pună capăt sau să atenueze efectele negative ale activităților lor asupra drepturilor omului, cum ar fi munca copiilor și exploatarea lucrătorilor, precum și asupra mediului, de exemplu poluarea și pierderea biodiversității. Aceste noi norme vor oferi securitate juridică și condiții de concurență echitabile întreprinderilor, precum și mai multă transparență consumatorilor și investitorilor. Noile norme ale UE vor promova tranziția verde și vor proteja drepturile omului în Europa și în afara acesteia.

O serie de state membre au introdus deja norme naționale privind diligența necesară, iar unele întreprinderi au luat măsuri din proprie inițiativă. Cu toate acestea, este nevoie de o îmbunătățire la scară mai largă, care este dificil de realizat prin acțiuni voluntare. Propunerea stabilește o obligație de diligență necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate pentru a contracara impactul negativ asupra drepturilor omului și a mediului.

Sursa : https://romania.representation.ec.europa.eu/news/o-economie-justa-si-durabila-comisia-stabileste-norme-pentru-intreprinderi-privind-respectarea-2022-02-23_ro