Proiect european pentru combaterea infracţiunilor financiare

0
353

Timp de 15 luni, Institutul Național de Criminalistică al Poliției Române derulează proiectul ‚,Schimb de cunoștințe și bune practici între actorii relevanți de la nivel național și internațional implicați în lupta împotriva infracțiunilor financiare ce afectează bugetul UE”.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, în cadrul Programului Hercule III 2020 – componenta Conferințe, Ateliere de Lucru și Seminarii, derulându-se în perioada ianuarie 2021  – martie 2022. Obiectivul general al acestuia este reprezentat de întărirea capacității structurilor Poliției Române de investigare și administrare a probatoriului judiciar, prin creșterea nivelului de pregătire a specialiștilor, în scopul combaterii infracțiunilor de fraudă şi a altor activități ilicite ce pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene. Principalele activități prevăzute în proiect, în cadrul cărora vor participa reprezentanți din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Turcia și Republica Moldova, constau în organizarea unor programe de pregătire specializate în domeniul criminalistic și a unor sesiuni de instruire regionale, adresate tuturor celor implicați în procesul judiciar, angrenați în lupta împotriva criminalității de natură economică. De asemenea, conferința internațională organizată la finalul proiectului va asigura promovarea schimbului de informații, experiență și bune practici, precum și consolidarea relațiilor de colaborare și cooperare între autorități de aplicare a legii relevante la nivel național și internațional, în scopul prevenirii și combaterii faptelor ilegale comise în detrimentul bugetului consolidat al UE. Proiectul are un buget de 136.157,50 de euro, din care 108.926 de euro reprezintă finanţarea Uniunii Europene, iar 27.231,50 de euro – co-finanţarea națională. Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III. Conținutul acestei publicații reflectă punctul de vedere al autorului și este în exclusiva responsabilitate a acestuia. Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere cu privire la daunele suferite privind utilizarea datelor conținute de aceasta.