CJ Dolj: Început de drum pentru o nouă direcţie!

0
1225

Înfiinţarea Direcţiei Judeţene de Servicii Publice, prin comasarea Direcţiei de pază şi utilităţi cu Serviciul de salubrizare al judeţului Dolj, decisă în ultima lună a anului trecut, prin hotărârea Consiliului Judeţean Dolj, urmează să devină realitate, la începutul lunii februarie. Operaţiune complexă, în scopul optimizării mai multor tipuri de servicii publice, diminuarea cheltuielilor bugetare, ca orice comasare, presupunând o nouă organigramă, preluarea activului şi pasivului atât a Direcţiei judeţene de pază şi servicii cât şi al Serviciului public de salubrizare al judeţului Dolj, activitatea noii direcţii, cu 343 de angajaţi, va fi coordonată, potrivit hotărârii Consiliului Judeţean Dolj, de secretarul-general al judeţului, conducerea efectivă fiind asigurată de un director general, în speţă Aurel Dincă, numit de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. Patrimoniul, arhivele, prevederile bugetare, execuţia bugetară, documentele financiar-contabile şi de evidenţă operativă, dar şi alte bunuri, atât ale Direcţiei judeţene de pază şi servicii, cât şi ale Serviciului public de salubrizare Dolj, pe bază de protocol urmează să fie preluate de noua entitate, până cel mai târziu la 31 ianuarie a.c.. Potrivit noii organigrame, funcţiile de execuţie, în cadrul Direcţiei judeţene de servicii publice vor cumula 332 de angajaţi, din care 132 în serviciul pază şi 189 în serviciul salubrizare. Mai clar, în noua organigramă, cele două foste entităţi comasate devin servicii, cu competenţe distincte, pe larg dezvoltate atât în hotărârea Consiliului Judeţean Dolj, cât şi în regulamentul care stabileşte cadrul juridic propriu-zis şi instituţional al acesteia. Noua Direcţie judeţeană de servicii publice, în prag de „drum”, stinge volens-nolens o serie de mocnite nemulţumiri la fosta Direcţie judeţeană de pază şi servicii Dolj aflată în subordinea Consiliului Judeţean Dolj, conform hotărârii nr. 204/25 octombrie 2006 prin reorganizarea sectorului servicii publice (asigură paza la 33 de obiective, la 6 dintre acestea personalul de pază fiind înarmat, şi enumerăm printre altele, Muzeul de Artă, Muzeul Olteniei secţia „Istorie şi Arheologie”, Muzeul Olteniei secţia „Ştiinţele Naturii”, Muzeul Olteniei secţia „Etnografie”, Centrul Militar Zonal Dolj). Dacă un noian de nemulţumiri poate fi stins, nu înseamnă că nu pot apărea altele. Oricum vehement contestată, judecând după sesizările trimise preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, de-a lungul timpului, dar şi media, este prestaţia fostului director al DJPS, Constantin Dobrescu, despre care unii dintre subalterni, să le spunem „frondişti”, spun destule lucruri delicate, menţionând şi abilităţi ce nu trebuie… dispreţuite. Fosta Direcţie judeţeană de pază şi servicii Dolj era abilitată prin lege să încheie contracte de vânzare-cumpărare a locuinţelor din fondul de stat. Întreaga arhivă a fostei Intreprinderi judeţene de gospodărie comunală şi locativă Dolj se află în conservare la fosta Direcţia judeţeană de pază şi servicii Dolj. Noua Direcţie judeţeană de servicii publice, după toate preparativele prealabile, se află acum la început de drum. I se cere un plus de eficienţă, coerenţă, disciplină deplină, supleţe instituţională şi vocaţie ecologică desăvârşită. Se speră, cum este şi firesc, că făgaşul va fi unul oportun.