Nimic nou de la Statistică! Căzut în letargie, Doljul rămâne pierdut în neputinţă

0
197

Efectivul salariaţilor de 124.754 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2.325 lei/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XV-lea pe ţară (2.594 lei /persoană). După numărul şomerilor, judeţul Dolj se situează tot pe primul loc pe ţară.

Printr-un comunicat de presă cu nr. 47/23.12.2015, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj informează că efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii octombrie 2015, a fost de 124.754
per­soane, în creştere cu 60 persoane faţă de luna septembrie 2015 şi cu 2013 persoane faţă de luna octombrie 2014. Din total, 84.391 (67,6%) salariaţi sunt în servicii, 37.418 (30,0%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2945 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna octombrie 2015 a fost de 2.325 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2.333 lei) şi din servicii (2.330 lei), iar sub media judeţului salariaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (2.029 lei).

Câştigul salarial mediu net în luna octombrie 2015 a fost de 1.673 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1.678 lei în servicii, 1.673 lei în industrie şi construcţii şi 1.464 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

  • locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
  • locul al 26-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;
  • locul al 16-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
  • locul al 11-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.

După numărul şomerilor, judeţul Dolj este “fruncea”

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii octombrie 2015 a fost de 25.356 persoane, în scădere cu 535 persoane faţă de luna octombrie 2014. Din totalul şomerilor 10.561 persoane sunt de sex feminin. Din numărul şomerilor 5.419 (21,4%) provin din mediul urban şi 19937 (78,6%) din mediul rural. În mediul urban 51,9% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,9%.

Din totalul de 25.356 persoane, 3.312 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 988 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna octombrie 2015 era de 21.056 (83,0%) persoane. La sfârşitul lunii octombrie 2015, din totalul şomerilor înregistraţi 14,8% au vârsta sub 25 ani, 6,8% între
25-29 ani, 21,0% între 30-39 ani, 28,8% între 40-49 ani, 13,9% au între 50-55 ani, iar 14,7% au peste 55 ani. Dintre aceştia 20.293 persoane (80,0%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 4.067 (16,0%) sunt persoane cu studii medii, iar 996 persoane (4,0%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna octombrie 2015 a fost de 8,9% în raport cu populaţia activă civilă totală (8,7% în luna septembrie 2015 şi 8,9% în luna octombrie 2014). Pentru femei, rata şomajului în luna octombrie 2015 a fost de 8,0% (7,7% în luna septembrie 2015 şi 7,7% în luna octombrie 2014). Rata şomajului în judeţul Dolj (8,9%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 5-lea pe ţară.

Au scăzut exporturile

Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,1% din valoarea exporturilor României. Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.08.2015 de 738.142 mii euro, cu 8,9% mai mici (-71.906 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.08.2014.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 13-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 92,8% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 7,2%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,5% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 51,3% înregistrând o scădere cu 10,9% faţă de perioada 01.01.-31.08.2014.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,7% din total exporturi, fiind mai mici cu 57.318 mii euro (-23,9%) decât în perioada 01.01.-31.08.2014.

Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 8,1% din total exporturi şi au crescut cu 2.201 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.08.2014.

O pondere mai mică deţin secţiunile: “Produse vegetale” care ocupă locul al IV-lea cu 7,1% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 3,3%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (20,4%), Italia (20,4%), Marea Britanie (16,5%), Franţa (7,5%), Belgia (3,1%) şi Olanda (2,6%).

Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,5%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.08.2015 au fost de 620.698 mii euro, cu 40.196 mii euro (-6,1%) mai puţin decât în perioada 01.01.-31.08.2014. În clasamentul pe ţară, judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,5% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,1% din totalul importurilor. În perioada 01.01.-31.08.2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 37,9%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 42.431 mii euro (-15,3%) comparativ cu  perioada 01.01.-31.08.2014.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 2.160 mii euro (+1,3%) faţă de perioada 01.01.-31.08.2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 27,9% din total importuri (25,9% în perioada 01.01.-31.08.2014). Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (8,5%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 459 mii euro (+0,9%) faţă de perioada 01.01.-31.08.2014. Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 6,9% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 4,9%.

Germania, partenerul economic cel mai important

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (22,7%), Italia (13,0%), Turcia (8,7%), Marea Britanie (8,3%), Cehia (6,3%), Polonia (5,7%) şi  Franţa (5,7%).

Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.08.2015 prezintă un excedent de 143.034 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 176401 mii euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.08.2015 a fost de 124,0% faţă de 127,8% în perioada 01.01.-31.08.2014.