Burse pentru elevi

0
56

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis , în teritoriu, către toate instituţiile de învăţământ preuniversitar, gimnazial şi liceal,  Hotărârea nr. 407/26.10.2017,  adoptată de Consiliul Local Municipal Craiova, privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Craiova, în anul şcolar 2017/2018 . Astfel, s-au aprobat 1.018 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la cursuri cu frecvenţă, în cuantum de 125 de lei fiecare; 1.329 burse de merit (6% din din numărul elevilor, câte 75 de lei); 1.994 burse de studiu (9% din numărul elevilor înscrişi – cuantum personal lunar de 55 de lei); 4.074 burse sociale (12% din totalul elevilor înscrişi la învăţământul preuniversitar de stat, cuantumul fiind pentru fiecare elev , 50 de lei, la „primar şi gimnazial,” şi 60 de lei din învăţământul liceal, din care  fac parte burse medicale; celepentru persoane defavorizate            ¸ etc.  ).