Doljul e, iarăşi, în top! / Nu cedăm primul loc pe ţară la numărul de şomeri

0
126

Efectivul salariaţilor de 124.694 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al 12-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut, de 2.211 lei/persoană, poziţionează judeţul Dolj pe locul al 15-lea pe ţară, cu 2.541 lei/persoană. Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2015 este analizat şi atestă o balanţă comercială cu excedent. Germania rămâne principalul partener comercial al Doljului, iar Ford România cu sediul la Craiova este principalul pol de atracţie comercială.

Printr-un comunicat de presă prezentat ieri, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj face analiza efectivului salariaţilor, câştigului salarial şi numărului şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna septembrie 2015. Astfel, efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii septembrie 2015, a fost de 124.694 persoane, în creştere cu 193 persoane faţă de luna august 2015 şi cu 2.111 persoane faţă de luna septembrie 2014. Din total, 84.350 (67,6%) salariaţi sunt în servicii, 37.400 (30,0%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2.944 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna septembrie 2015 a fost de 2.211 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2.288 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (2.182 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (2.054 lei).

Câştigul salarial mediu net în luna septembrie 2015 a fost de 1.586 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1.642 lei în industrie şi construcţii, 1.565 lei în servicii şi 1.481 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

Nu ne bate nimeni la şomaj

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2015 a fost de 24.614 persoane, în scădere cu 731 persoane faţă de luna septembrie 2014. Din totalul şomerilor 10.228 persoane sunt de sex feminin. Din numărul şomerilor, 5.321 (21,6%) provin din mediul urban şi 19.293 (78,4%) din mediul rural. În mediul urban, 51,4% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,8%. Din totalul de 24.614 persoane, 3.047 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 656 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna septembrie 2015 era de 20.911 (85,0%) persoane.

La sfârşitul lunii septembrie 2015, din totalul şomerilor înregistraţi 15,0% au vârsta sub 25 ani, 6,6% între 25-29 ani, 21,0% între 30-39 ani, 28,5% între 40-49 ani, 14,2% au între 50-55 ani, iar 14,7% au peste 55 ani. Dintre aceştia, 19.711 persoane (80,1%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3.968 (16,1%) deţin studii medii, iar 935 persoane (3,8%) au studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna septembrie 2015 a fost de 8,7% în raport cu populaţia activă civilă totală (9,1% în luna august 2015 şi 8,7% în luna septembrie 2014). Pentru femei, rata şomajului în luna septembrie 2015 a fost de 7,7% (8,0% în luna august 2015 şi 7,6% în luna septembrie 2014).

Rata şomajului în judeţul Dolj (8,7%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 6-lea pe ţară.

Germania şi Ford România, parteneri de intrări şi ieşiri contabile

Exporturile scad cu peste 10% în intervalul analizat. Concret, exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.07.2015 de 667.327 mii euro, cu 10,3% mai mici (-76.301 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.07.2014 şi situează judeţul Dolj pe locul al 12-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 93,5% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 6,5%.

În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni deţin 94,9% din total exporturi. Pe locul I, ca pondere în total exporturi, se situează exporturile de ”Mijloace de transport”, cu 52,3%, înregistrând o scădere cu 14,2%, faţă de perioada 01.01.-31.07.2014. Ca şi în lunile anterioare, este vorba tot de marele producător auto Ford România, care îşi desfăşoară activitatea la Craiova. Deşi vânzările acestui producător cântăresc destul de greu în balanţa comercială a Doljului, stagnarea economică generează şi în perioada analizată o scădere a volumului vânzărilor, cu peste 14% faţă de intervalul anului anterior.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 25,1% din total exporturi, fiind mai mici cu 55.472 mii euro (-24,8%) decât în perioada 01.01.-31.07.2014. Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 7,8% din total exporturi şi au crescut cu 1.508 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.07.2014. O pondere mai mică deţin secţiunile: “Produse vegetale” care ocupă locul al IV-lea cu 6,4% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, care ocupă locul al V-lea cu 3,3%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (21,1%), Italia (20,8%), Marea Britanie (16,6%), Franţa (7,4%), Belgia (3,3%) şi Olanda (2,6%).

Doljul a importat 1,6% din totalul ţării

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.07.2015 au fost de 563.962 mii euro, cu 45.341 mii euro (-7,5%) mai puţin decât în perioada 01.01.-31.07.2014. În clasamentul pe ţară, judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,6% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,3% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-31.07.2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 38,0%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 44.084 mii euro (-17,1%) comparativ cu  perioada 01.01.-31.07.2014.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 337 mii euro (-0,2%) faţă de perioada 01.01.-31.07.2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 28,2% din total importuri (26,1% în perioada 01.01.-31.07.2014). Pe locul al III-lea, ca pondere în total importuri (8,1%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea”, care au crescut cu 350 mii euro (+0,8%) faţă de perioada 01.01.-31.07.2014.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 7,1% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 4,9%.

Balanţa comercială a Doljului, cu excedent

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (22,8%), Italia (13,3%), Marea Britanie (8,4%), Turcia (8,6%), Cehia (6,0%), Polonia (5,7%) şi  Franţa (5,6%).

Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.07.2015 prezintă un excedent de 126.616 mii euro-preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, când s-a înregistrat un excedent de 107.960 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.07.2015 a fost de 123,4% faţă de 126,6% în perioada 01.01.-31.07.2014.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

  • locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
  • locul al 24-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;
  • locul al 17-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
  • locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.