Ghiduri de bună practică pentru unităţile administrativ-teritoriale

0
447

Recent s-a semnat proiectul “Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and Communities in Romania”. Acesta va fi implementat de MDRT şi de UNDP (România), cu sprijinul Ministerului Mediului şi Pădurilor, al Asociaţiei Auditorilor Energetici pentru Clădiri şi al Consiliului Român al Clădirilor Verzi. Obiectivul proiectului constă în creşterea performanţei energetice la 40 de clădiri (grădiniţe, creşe, dispensare, azile de bătrâni, case etc.) din comunităţi cu venituri reduse, folosind tehnologii locale (materiale tradiţionale), distincte pentru fiecare zonă, şi având ca ţintă reducerea costurilor pentru consumul de combustibil. Bugetul proiectului este de 3 milioane USD, iar contribuţia financiară a autorităţilor publice locale din România se aşteaptă să fie de aproximativ 10% din valoarea lucrărilor de reabilitare. Autorităţile publice locale vor fi implicate activ în derularea proiectului, la finalizarea acestuia existând condiţia demonstrării intenţiei de multiplicare a acestuia. La nivel naţional se vor elabora ghiduri de bună practică pentru unităţile administrativ-teritoriale, iar la nivel regional se vor elabora metodologii în vederea multiplicării proiectului în regiuni similare şi broşuri pentru fiecare tehnologie folosită.