George Sorescu, o viaţă în slujba cuvântului

0
133

Născut la 23 septembrie,1927, în comuna Bulzeşti, judeţul Dolj, fiind cel de-al treilea copil, din cei şase, ai familiei Nicolina şi Stefan I. Sorescu, George Sorescu şi-a făcut studiile primare şi gimnaziale în comuna natală, apoi pe cele liceale, în Bucureşti şi Craiova, la Liceul ,, Fraţii Buzeşti”. În anul 1949, devine student la Facultatea de Litere din Bucureşti, fiind coleg cu nume sonore din literatura română.

În perioada 1953-1961, lucrează ca profesor de limba şi literatura română la Liceul ,,Traian” din Drobeta Turnu Severin, apoi, între 1961-1963, devine asistent, lector, la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic din Craiova. Susţine concurs şi este admis ca lector dr.la Universitatea craioveană. În anul 1970, îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Bucureşti, cu tema Gheorghe Asachi – viaţa şi opera, avându-l ca profesor coordonator, pe reputatul Dumitru Micu. Tot prin concurs, în 1972, devine conferenţiar la Universitatea din Craiova, ca mai târziu să fie profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a aceleeaşi universităţi.

George Sorescu s-a hotărât să-şi pună ,,Aripi în timp,”  a trudit, o viaţă, deloc scurtă, cu seriozitate şi devotament, pe brazda cuvântului. Volumele sale de poezie, proză, studiile şi referinţele critice se adaugă celor 30 de volume, îngrijite şi adnotate de Domnia –Sa, din creaţia postumă a fratelui său, scriitorul Marin Sorescu, toate acestea fiind o dovadă grăitoare a interesului şi dragostei faţă de literatură, de cultură în general.

Numeroasele volume de versuri, ,,Întoarcerea Euridicei-1970”, ,,Desen sonor” – 1978 şi ,,Aripi în timp”-1994, împreună cu celelalte studii şi articole publicate în reviste de prestigiu din ţară, ,,Convorbiri Literare”, ,,Literatorul”, ,,Tomis”, ,,Ramuri” etc, constituie o mărturie vie a unei vieţi închinate Creaţiei întru cuvânt.

Dumitru Micu, în prefaţa volumului ,,Aripi în timp”, avea să schiţeze, extrem de bine, natura poeziei sale: ,, Tradiţionalistă, într-un stil complet modernizat, fără nici o urmă a clişeelor proprii tradiţionalismului din perioada interbelică, e normal ca poezia lui George Sorescu să-şi aibă principala sursă în climatul sufletesc al copilăriei rurale, al ambianţei familiale, ţărăneşti. Leagănul ei mitologic e Lunca Soreştilor”.

De asemenea, George Sorescu s-a afirmat şi în domeniul criticii şi istoriei literare. Volumele ,,Gheorghe Asachi- viaţa şi opera”, 1970, ,,Structuri erotice în poezia română”, 1982, ,,Scriitori români, 1830-1870”, ,,Sinteze literare”, 1991, ,,Neliniştea esenţelor”, 1996, şi ,,Neodihna vămilor”, 1994, sunt cea mai grăitoare dovadă în acest sens.

Poet, prozator, istoric şi critic literar, traducător, rafinat cunoscător al limbilor latină, italiană, spaniolă şi franceză, George Sorescu este mereu preocupat de marile culturi universale, de vechile mitologii, ale căror înrâuriri se găsesc în creaţiile sale.

Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România încă din anul 1980 şi de asemenea, laureat al Academiei Române. Primeşte mai multe premii literare: Premiul Uniunii Scriitorilor, Premiul ,,Marin Sorescu” al Academiei Române, ,,pentru ecoul de durată al numelui, pentru păstrarea şi folosirea întregului instrumentar al poeziei, prozei şi criticii soresciene”.

Cu o memorie şi o energie inepuizabile, în pofida celor 91 de ani, pe care, iată, îi împlineşte, cu demnitate, mâine, 23, septembrie, George Sorescu continuă să stea ore în şir la biroul său din Calea Bucureşti, dorind, cu înverşunare, să ducă la bun sfârşit publicarea manuscriselor fratelui său decedat. Descifrează, uneori chiar cu lupa, pune cap la cap cuvinte şi e mândru că a reuşit să contribuie la salvarea şi tipărirea volumelor genialului frate: ,,Versuri inedite”, 2002, 2012, ,,Săgeţi postume”, 2002, ,,Parodii. Fabule. Epigrame”, 2003, ,,Proză scurtă”, 2003, ,,Sonete inedite”, 2005, ,,Cronici literare”, 2004, ,,Cronici dramatice”, 2005, ,,Poezii populare”, 2013, ,,Jurnale ”- şapte volume, 2006-2014, ,,Scrisori şi documente inedite”, şase volume, ,,Configurări grafice”, 2009-2013. Acum lucrează la cel de-al optulea jurnal al lui Marin Sorescu şi la alte câteva volume ce urmează a vedea lumina tiparului.

Prin urmare, George Sorescu, o viaţă, în slujba cuvântului!

BEATRICE SILVIA SORESCU