Anunţ public SC Dragpitar SRL

0
910

SC Dragpitar SRL, titulară a proiectului Desfiinţare corpuri C1,C2,C3,C4, Construire 2 imobile C1 şi C2 cu regim de înălţime S+P+2 şi cu destinaţia locuinţe colective, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desfiinţare corpuri C1,C2,C3,C4, Construire 2 imobile C1 şi C2 cu regim de înălţime S+P+2 şi cu destinaţia locuinţe colective, propus a fi amplasat în  Craiova,  str. Călugăreni, nr. 6

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.