Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Românieide astăzi

0
396

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/LG-7.pdf

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov- Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara”, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa – Judeţul Braşov, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara – judeţul Mureş şi de pe raza unităţii administrativ – teritorială Belin – judeţul Covasna

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-47.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa”-S.A, pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr.4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-48.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului-anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-49.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-50.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-51.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-52.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară-ROVETEMERG” la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară” Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HGANEXA.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii coridorului de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an” aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-53.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului a unor imobile restituite persoanelor îndreptăţite, în baza unor decizii ale unităţii deţinătoare şi a unor hotărâri judecătoreşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-54.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/NFHG-3.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile şi modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasării, bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-55.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-56.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-57.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-58.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Ilfov

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HGANEXA-1.pdf

 III.         RAPOARTE

1.    RAPORT privind privind creanţele României la 31 decembrie 2018 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/RAPORT-1.pdf

IV.          INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind situaţia asigurării manualelor şcolare pentru anul şcolar 2019-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/INFO-5.pdf

V.             PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative parlamentare