Alertă permanentă cauzată de pesta porcină africană

0
162

Având în vedere notificările primite din partea Comisiei Europene cu privire la apariţia şi evoluţia unor noi focare de pestă porcină africană în anumite state membre ale U.E. (Cehia, Estonia, Lituania, Polonia), precum şi în ţări terţe (Belarus, Rusia, Ucraina), autorităţile veterinare din România sunt într-o permanentă alertă şi încearcă să capaciteze, pentru conlucrarea în domeniul activităţilor preventive, toţi factorii de decizie de la nivel guvernamental, pentru a ţine virusul la distanţă de graniţele naţionale.

Conducerea ANSVSA a dispus, în regim de urgenţă, pentru ultimele trei zile, efectuarea unei acţiuni ample de control oficial la nivel naţional, prin care să se verifice modul de respectare a cerinţelor privind colectarea, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi a subproduselor nedestinate consumului uman, provenite de la mijloacele de transport internaţional aeriene şi navale.

Se înăspresc controalele

pesta 1În acest sens, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor vor efectua controale în toate aeroporturile internaţionale şi în porturile fluviale şi maritime în care acostează nave destinate transportului internaţional de pasageri şi mărfuri. Totodată, o atenţie deosebită va fi acordată verificării mijloacelor de transport care sosesc sau care au tranzitat ţările în care au evoluat focarele de pestă porcină, menţionate anterior.

Cu ocazia controalelor efectuate, reprezentanţii DSVSA judeţene vor informa administratorii porturilor/aeroporturilor cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin, referitoare la colectarea, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi a subproduselor nedestinate consumului uman, în scopul prevenirii introducerii pe teritoriul României a pestei porcine africane.

Bagajele călătorilor, verificate

pesta 3Din experienţa statelor membre, deja infectate, a rezultat faptul că, fără colaborare şi conlucrare eficiente, aplicarea măsurilor de control al bolii nu este posibilă, iar propagarea acesteia în teritoriile libere de boală este grăbită, scăpând repede de sub control.

„Noi facem eforturi susţinute şi încercăm atât cât putem să ne ţinem ţara departe de riscul apariţiei pestei porcine africane. Nu ştim însă cât timp vom putea face acest lucru. Avem într-adevăr intensificate toate formele de control, chiar pot să vă spun că am solicitat reţelelor de benzinării, precum şi aeroporturilor, să îşi intensifice acţiunile de salubrizare a spaţiilor destinate depozitării reziduurilor alimentare şi colectarea acestora, având în vedere această experienţă oarecum nouă cu Cehia. De asemenea, avem alertate la maximum autorităţile din cadrul Direcţiilor Sanitar Veterinare din cele opt judeţe riverane, pe Nord şi pe Est. Punctele vamale, de asemenea, sunt alertate pentru a face un control cât se poate de eficient al bagajelor călătorilor. Se face un control, de asemenea, cu maximă rigurozitate, al transportatorilor, al mărfurilor transportate, asigurăm o supraveghere cât de eficient se poate pentru a putea identifica într-un timp cât se poate de scurt un eventual cadavru cu provenienţa de la un animal mort de pesta porcină africană sau animale cu un comportament schimbat şi cu suspiciune de pestă porcină africană”, a declarat preşedintele A.N.S.V.S.A., dr. Geronimo Brănescu.

Prin importanţa şi incidenţele economice deosebite pe care le implică, pesta porcină africană este un pericol real şi actual, şi constituie o permanentă preocupare, atât pentru ANSVSA, cât şi pentru celelalte instituţii abilitate ale statului.

Caracteristicile bolii

pestaPesta porcină africană este o boală infecto-contagioasă foarte gravă a porcilor domestici şi sălbatici. Boala este produsă de un virus din familia Asfarviridae, genul Asfivirus. Are o patogenitate variabilă. Gazda şi rezervorul natural de virus este reprezentată de populaţiile de mistreţi africani (cu negi), mistreţii de tufişuri, porcii giganţi de pădure din Africa. De asemenea pot fi gazde şi porcii domestici, precum şi mistreţii din Europa şi America.

Potrivit Ghidului practic de diagnostic pentru medicii veterinari practicieni, elaborat de A.N.S.V.S.A., pentru pesta porcină africană, perioada de incubaţie a bolii este de 4-8 zile. În forma supraacută, moartea apare subit cu simptome nerelevante. În forma acută, febra este iniţială şi durează câteva zile (40,5-42°C), cu păstrarea apetitului şi a habitusului general. Ghidul mai arată că exprimarea clinică are loc cu 24-36 de ore înainte de moarte, cianoza pielii urechilor şi a extremităţilor, vizibile în special la porcinele de culoare albă. Medicii pot constata sindromul hemoragipar extrem de brutal însoţit de o stare de edem generalizat şi de necroze ale pielii. Apar anorexie, apatie, cianoză, mers vaccilant înainte de moarte, dar şi tahicardie şi polipnee. Apar voma, diaree sangvinolentă, hipersecreţie lacrimală, moarte în decurs de 3 -7 zile. Iniţial, apar fenomene nervoase, moartea se produce pe fondul edemului pulmonar acut sau a unei pneumonii masive. Scroafele gestante avortează. La porcii domestici mortalitatea poate să ajungă la 100%. Supravieţuitorii vor fi purtători de virus toată viaţa.

Ce trebuie să facă fermierii

pesta 2Obligaţiile proprietarilor şi fermierilor la suspectarea unei boli infecţioase sunt clar precizate de A.N.S.V.S.A. Până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitare veterinare zonale, persoanele fizice şi juridice care deţin animalele au următoarele obligaţii: să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală; să păstreze cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obţinute prin tăierea de necesitate, fără a le înstrăina ori valorifica; să nu permită circulaţia animalelor şi a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate; să păstreze furajele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale; să păstreze în locul respectiv ustensilele de grajd, aşternutul, mijloacele de transport folosite şi orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

În cazul exploataţiilor de suine care aparţin regiilor autonome, societăţilor şi asociaţiilor agricole, ori care se află sub controlul sanitar veterinar al serviciilor sanitare veterinare proprii din alte ministere decât A.N.S.V.S.A., obligaţiile privind aplicarea şi respectarea acestor măsuri pînă la sosirea medicului veterinar revin conducerilor, respectiv comandanţilor acestor unităţi. Administraţia publică locală, imediat ce a fost anunţată despre apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile a animalelor, este obligată să acorde orice fel de ajutor cerut de autoritatea sanitară veterinară teritorială la combaterea bolii şi la stingerea focarelor de boală. Autoritatea sanitară veterinară teritorială (medicul zonal), în funcţie de situaţie, dispune: interzicerea circulaţiei porcilor, a produselor provenite de la aceştia şi a altor materii şi produse care pot fi purtătoare de contagiu, precum şi a persoanelor în şi din zonele de protecţie şi supraveghere; anunţarea primăriilor locale în vederea interzicerii eliberării biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor şi retragerii celor eliberate anterior, dacă animalele nu au fost vândute; oprirea în localitate şi sechestrarea într-un loc izolat a porcilor aflaţi în tranzit.

Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitare veterinare zonale, împreună cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit (medicul veterinar concesionar) imediat după ce a fost anunţat sau după ce a aflat despre apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile se deplasează la locul menţionat, unde controlează măsurile luate de proprietarii sau deţinătorii de animale şi de administraţia publică locala şi, după caz, le completează; examinează porcii bolnavi ori suspecţi de boală, carnea şi produsele rezultate de la porcii tăiaţi de necesitate; execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe şi le trimite cu nota de însoţire oficială pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului.