Termen-limită, 29 iulie / Înregistrarea absolvenţilor de liceu în evidenţele AJOFM Dolj

0
264

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, precum şi absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, se pot înregistra la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj în vederea medierii pentru încadrarea în muncă.

“Precizăm faptul că numai persoanele care se înregistrează în termen de 60 de zile beneficiază de indemnizaţia de şomaj în sumă de 250 RON, care se acordă absolvenţilor pe o perioadă de şase luni. Având în vedere adresa nr. 5892/18.07.2013 transmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, data absolvirii cursurilor claselor a XII-a, respectiv a XIII-a  în anul şcolar 2012-2013, este 31 mai 2013, pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. În aceste condiţii, absolvenţii claselor a XII-a, respectiv a XIII-a  promoţia 2013,  indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, se vor prezenta la sediul AJOFM Dolj, până pe data de 29 iulie 2013, în vederea înregistrării în evidenţele instituţiei, cu o serie de documente”, a spus Daniela Barbu, director executiv al AJOFM Dolj.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ pot beneficia, de asemenea, şi de alte servicii oferite de AJOFM Dolj, respectiv informare şi consiliere profesională, mediere în vederea încadrării în muncă, cursuri de formare profesională gratuite.