Formarea profesională continuă – necesitate şi beneficiu pe piaţa muncii

0
266

Mâine, ora 10.00, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie se va organiza conferinţa de lansare cu tema „Formarea profesională continuă – necesitate şi beneficiu pe piaţa muncii”, eveniment care se va desfăşura în cadrul „FPC eficient – Format, Performant, Calificat”, proiect implementat de Global Commercium Development şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.

Obiectivul general al acestui proiect este în concordanţă cu Strategia Europeană de Ocupare la care România trebuie să se alinieze şi vizează în primul rând dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice prin îmbunătăţirea accesului şi participării la programele de formare profesională continuă.

„Ca urmare a implementării acestui proiect la nivelul judeţului Dolj, 800 de persoane angajate vor beneficia de activitati de informare asupra formării profesionale continue, iar 84 de persoane vor beneficia de activităţi specifice de consiliere şi orientare profesionala, de programe de formare profesională continuă, iar la final vor obţine certificări în meseriile: lucrător în tricotaje-confecţii, lucrător în filatură-ţesătorie, lucrător în confecţii piele şi înlocuitori, cusător piese din înlocuitori. În scopul diseminării obiectivelor mai sus menţionate, se organizează Conferinţa de lansare cu tema Formarea profesională continuă – necesitate şi beneficiu pe piaţa muncii”, se precizează într-un comunicat de presă remis redacţiei.