Facultatea de Teologie din Craiova derulează un proiect în sprijinul studenţilor

0
367

Facultatea de Teologie din Craiova desfăşoară, pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, proiectul „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii  din regiunea Sud – Vest Oltenia”. 

Prin desfăşurarea acestui proiect se urmăreşte creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 300 de studenţi de la şapte specializări universitare din domeniul socio-uman – Teologie, Asistenţă Socială, Sociologie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Istorie, Română şi Comunicare. Studenţii au continuat să participe şi în această lună la stagiile de practică profesională în instituţiile de primire – Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Judeţean Dolj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Asociaţia „Vasiliada”, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Muzeul Olteniei, Parohia „Sfinţii Arhangheli”, Parohia „Sfântul Nicolae – Dorobănţia”, Grupul Şcolar „Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”.

“Pe baza regulamentului, redactat în comun cu instituţiile de primire, a continuat organizarea şi desfăşurarea, în instituţiile de practică, a celor şapte concursuri de stimulare a performanţelor studenţilor la stagiile de practică, corespunzătoare fiecărei specializări socio-umane din proiect. Pe baza unor criterii elaborate şi popularizate anterior, responsabilii de practică împreună cu tutorii au analizat şi evaluat portofoliile individuale de practică realizate de studenţi şi au acordat punctajele necesare oferirii unor subvenţii financiare, respectiv a unui stagiu de pregătire la o instituţie de profil din spaţiul european”, a declarat lector univ. dr. Gelu Călina, de la Facultatea de Teologie.

În cadrul Centrului de evaluare socio-profesională şi orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman, a fost continuată realizarea planurilor de dezvoltare profesională individualizată pentru fiecare student, facilitându-se accesul permanent al acestora la resursele informaţionale ale proiectului.

 

 Proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii  din regiunea Sud-Vest Oltenia”, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.