Centrul Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj-Vratsa – Integrare reuşită –

0
375

În urmă cu aproape un an, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” se îmbogăţea cu una dintre clădirile fanion ale Craiovei. Cunoscută drept “Casa Damianov”, clădirea situată pe str. Jieţului intra în vara anului 2016 în patrimoniul bibliotecii, reuşindu-se, într-un interval relativ scurt, revitalizarea şi dotarea cu tehnică modernă a unuia dintre imobilele importante ale Craiovei cu un imens potenţial, până la momentul respectiv doar parţial valorificat.

biblioteca 3În data de 3 august 2016, urmare a derulării unui proiect european finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în Casa Damianov se inaugura Centrul Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj-Vratsa. Aşa cum sugerează însăşi denumirea acestei secţii, rolul pe care îl îndeplineşte cea mai tânără dintre entităţile aflate în subordinea Bibliotecii Aman gravitează în jurul instituirii unui hub transfrontalier în măsură să contribuie la consolidarea comunicării şi informării pe ambele maluri ale Dunării.

Condiţiile şi tehnica de care dispun bibliotecarii care lucrează în Casa Damianov sunt direct proporţionale cu provocările şi ţintele pe care aceştia şi le-au fixat. Se doreşte crearea acelor premise propice dezvoltării oportunităţilor de afaceri comune, a parteneriatelor publice la toate nivelurile, dar şi a schimburilor sociale şi culturale între comunităţile din Dolj şi Vratsa. De asemenea, se are în vedere realizarea unei baze de date comune în domeniul cultural, în aşa fel încât comnităţilor din Dolj şi Vratsa să le fie facililitate accesul la informaţie, pe de o parte, respectiv dobândirea de noi cunoştinţe, pe de altă parte.

Demararea procesului de digitizare a tuturor documentelor, hărţilor, cărţilor şi materialelor rare aflate în patrimoniul bibliotecii şi al muzeelor din Craiova, la care se adaugă fondurile partenerilor din Vratsa, confirmă odată în plus necesitatea unei abordări responsabile în raport cu înscrisurile valoroase. Inovaţiile tehnologice înregistrate în ultimii ani dar şi semnalul de alarmă tras de bibliotecari au generat un interes crescând faţă de soarta cărţilor vechi şi modalităţile concrete de salvare a acestora din urmă. În acest sens, procesul de prezervare a documentelor perisabile, prin întrebuinţarea unor scanere performante, se prefigurează ca cel mai rentabil şi eficient remediu la ameninţările care privesc deteriorarea şi pierderea informaţiilor preţioase.

biblioteca1Singura soluţie de viitor presupune transpunerea informaţiei pe de suportul clasic (hârtie) într-un format modern, stabil şi, practic, la îndemâna tuturor – suportul electronic. Fondul de carte veche şi toate documentele autentice cu valoare istorică primesc, deci, o şansă nesperată. Dacă până în prezent accesul la asemenea documente era limitat din motive lesne de intuit, prin digitizarea acestora şi încărcarea lor în regim on-line se poate găsi rezolvare pentru două probleme: salvarea informaţiei, respectiv promovarea informaţiei în rândul cetăţenilor. Conversia de format contribuie nu doar la spargerea barierei reprezentată de uzura morală a unui document. Se realizează, totodată, difuzarea informaţiilor extrase pe suporturile clasice către absolut toate categoriile de public, singura condiţionare find aceea de asigurare a conexiunii la internet.

Iniţierea acestui laborios demers alături de partenerii din Vratsa a produs şi efecte dintre cele mai bune, altele decât cele scontate în primă instanţă. Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” a reuşit atragerea  unui număr de 37 de biblioteci publice în cadrul proiectului care funcţionează pe raza judeţului Dolj şi care, graţie posibilităţilor tehnice şi a priceperii profesionale ale bibliotecarilor de la Craiova, vor avea ocazia de a digitiza şi centraliza documente, cărţi şi înscrisuri de interes pentru fiecare dintre comunităţile locale incluse în proiect. Cum acestea din urmă, în mod nedrept, prezentau un impact limitat din pricina răspândirii geografice restrânse, informaţiile cu specific local vor dispune de noi mijloace de conservare şi difuzare. Pentru îndeplinirea tuturor acestor obiective s-au realizat un portal informaţional şi un catalog online pe care toţi cei interesaţi îl pot consulta în vederea accesării documentelor de patrimoniu, articolelor de presă, hărţilor, fotografiilor şi tuturor celorlalte materiale puse la dispoziţie de instituţiile participante la proiect.

“La aproape un an de la inaugurare,  Centrul Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj-Vratsa s-a integrat cu succes în componenţa Bibliotecii Aman. Dincolo de activităţile specifice de digitizare a cărţilor şi documentelor vechi şi rare, colegii noştri de la centru au iniţiat o serie de întâlniri tematice cu bibiliotecarii din judeţ. Nu mai puţin de 37 de biblioteci partenere de pe raza judeţului Dolj îşi trimit regulat reprezentanţii la Craiova unde, sub coordonarea bibliotecarilor noştri, se desfăşoară şedinţe de informare şi instruire în ceea ce priveşte uniformizarea catalogului de carte şi documente la nivel judeţean. De curând, Centrul Transfrontalier a găzduit un eveniment intercultural şi, la momentul de faţă, putem spune că activităţile care se desfăşoară în cea mai tânără dintre entităţile bibliotecii reprezintă un bun argument pentru gradul de implicare al bibliotecii în viaţa comunităţii”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”.

Cu toate că întreg procesul de încărcare în sistem on-line a  documentelor presupune timp şi pricepere, întreg demersul fiind unul de anduranţă, obiectivele pe care le vizează Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” pentru comunitate sunt prioritare, în acord cu idealul european de consolidare a relaţiilor între statele membre. Craiova, ca principală aglomeraţie urbană din sudul României, are astfel oportunitatea de a depăşi cadrul strict al dezvoltării schimbului de informaţii şi comunicaţii cu partenerul de la sud de Dunăre. Oraşul nostru are, deci, posibilitatea de a transcende obiectivul realizării unei colaborări ţintite în direcţia promovării cunoaşterii şi a culturii celor două comunităţi, cu rezultate dintre cele mai favorabile pentru ambele părţi. Mai ales că în acest demers, alături de Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, se implică activ şi Consiliul Judeţean Dolj prin Muzeul Olteniei şi Muzeul de Artă.   Alexandru IonicescuPurtător de cuvânt,Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”

Alexandru Ionicescu

Purtător de cuvânt

,Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”