Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 24 aprilie 2018

0
209

  I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE  pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/LG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

  II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017, la Varna, pentru implementarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti, la 23 iunie 2000

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-53.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Teleorman şi Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HGANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/NFHG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastrucura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 1,2, judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HGNFANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HGANEXA-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-54.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/NFHG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/NFHG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/NFHG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/NFHG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/NFHG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/NFHG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune “CNCIR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/NFHG-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 şi 3151, aflate în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-55.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-56.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-57.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Constanţa, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.29 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HGANEXE-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-58.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-61.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/04/HG-60.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III.          MEMORANDUMURI

1.       MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii (CAT-DDO), în valoare de cca. 400 mil. EUR; şi aprobarea notei mandat de negociere a acestui împrumut

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi a semnării Acordului între Guvernul României şi Sfântul Scaun privind colaborarea şi recunoaşterea reciprocă în domeniul învăţământului universitar

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ”Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului din Republica Slovacă pentru perioada 2018-2022

4.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru valorificarea serviciilor de supraveghere spaţială în vederea dezvoltării şi perfecţionării expertizei, infrastructurii, tehnologiilor şi serviciilor specifice-GLI-SSA

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din cadrul unor instituţii publice subordonate

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză – Direcţia Generală de Programare Economică

 

IV.          NOTE

1.    NOTĂ  cu privire la proiectul Programului legislativ al Guvernului pe anul 2018

2.    NOTĂ cu privire la proiectul Listei de priorităţi legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2018

 

   V.          PUNCTE DE VEDERE

Proiecte de puncte de vedere cu privire la 14 iniţiative legislative parlamentare