În cadrul proiectului educativ Erasmus+ TERAPI… / Liceul ”Voltaire”, gazda reuniunii internaționale

0
503

În perioada 16-20 aprilie 2018, s-au derulat la Craiova întâlnirile din cadrul proiectului Erasmus+ TERAPI (Territoire apprenant, des protocoles innovants au service des apprentissages), în care sunt implicate instituții din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar din Franța, Italia și România, precum: Université Grenoble Alpes, Académie De Grenoble Rectorat, ENAAI (Enseignement aux Arts Appliqués et à l’Image), Federation des OeuvresLaiques de Savoie,Universita’ DegliStudi di Milano-Bicocca, LiceoStatale”Erasmo da Rotterdam”, Universitateadin Craiova, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Liceul ”Voltaire” Craiova.

Perioada de implementare a acestui proiect este între 01/09/2017 – 31/08/2020, iar activitățile ce urmează a fi desfășurate își propun consolidarea legăturilor dintre școală și comunitatea locală, prin implicarea organizațiilor culturale și a ONG-urilor în actul de predare / învățare. Practic, se pune accentul pe promovarea strategiilor didactice care contextualizeaza cunoștințele, în funcție de teritoriul de proveniență al fiecărui elev. Experiența ultimilor ani a dus la constatarea că ar trebui limitate practicile individuale, de interacțiune profesor-elev, în favoarea construirii unor demersuri educative interdisciplinare, organizate pe grupe, care să aibă loc nu numai în timpul orelor de curs, ci și în afara lor.

În acest sens, Marie Francoise Olivier, consilier cultural la Inspectoratul Școlar Grenoble și Olivier Thierry Delavet, din partea Rectoratului Grenoble, s-au aflat săptămâna trecută la Craiova, pentru a se întâlni cu partenerii de proiect români, în vederea trasării unor direcții privitoare la particularitățile teritoriului nostru. Liceul “Voltaire”, ca partener de proiect, a fost gazda oaspeților francezi timp de două zile, perioadă în care au avutlocateliere de formare și mese rotunde atât cu profesorii, cât și cu elevii unității de învățământ. Scopul acestor reuniuni a fostacelade identificaresursele culturale, sociale șieconomicealeteritoriului, care influențează demersurile educative.

Cei doi coordonatori din partea Franței au fost impresionați de implicarea, dezinvoltura și deschiderea elevilor de la Liceul ”Voltaire” care vorbescdespreșcoală ca despre o a doua casă, dar și de faptul că aceștia tratează cu multă responsabilitate actul de învățare. Surprizele plăcute au continuat și în timpul spectacolului în limba franceză, când elevii au prezentat diverse momente artistice: dramatizări, interpretări muzicale, dansuri, evenimentul încheindu-se cu deja bine cunoscutul imn al liceului, ”On ecrit sur les murs”.

Trebuie precizat faptul că programul săptămânii a implicat și alte reuniuni și vizite la : Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Universitateadin Craiova, Liceul “Ștefan Odobleja”, Teatrul Național, Palatul Copiilor, al căror scop nu a fost numai familiarizarea oaspeților cu instituțiile doljene, ci și identificarea potențialului cultural al teritoriului, in vederea extinderii reflecțiilor asupra practicilor pedagogice care vor fi implementate în fazele ulterioare ale proiectului.

Vizita delegației franceze s-a încheiat vineri, 20 aprilie, nu înainte ca repre- zentanți fiecarei instituții partenere să traseze concluziile săptămânii și să contureze următoarele axe de acțiune. Conform declarațiilor coordonatorilor de la Grenoble, activitățile derulate au condus la ideea că ”teritoriul pe care se învață” nu se reduce strict la spațiul școlar sau la actori itradițional iimplicați în demersul educativ, ci presupune existența unui contact cu mediul exterior școlii și cu partenerii dispuși să poarte un dialog viu, deschis, astfel încât să se pună bazele unei comunități cu valențe culturale extinse, fie că acestl ucru se realizează prin cooperarea cu asociații, organizații non-guvernamentale sau departamente de cercetare universitară.