Comitetul de Bazin Jiu-Dunăre a avizat Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu ( 2021-2027)

0
298

Administrația Bazinală de Apă Jiu  a găzduit,astăzi,ședința Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre în care a fost a vizat Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu (2022-2027 – ciclul al III –lea de planificare).

Prezidată de către Prefectul Județului Dolj, dna. Daniela Barbu, ședința CB Jiu-Dunăre a fost deschisă prin prezentarea unui montaj video ce a fost lansat, în premieră în România, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, prin intermediul căruia gospodarii apelor scot la suprafață ceea ce nu se poate vedea: apele subterane.

Acest formum a reunit reprezentanți ai mai multor insituții din cele patru județe (Dolj, Gorj, Mehedinți și Hunedoara), printre care amintim: președințele Consiliului Județean Dolj, dl. Cosmin Vasile, reprezentanti ai Primăriilor municipiilor Craiova, Dr. Tr. Severin șiTg. Jiu, directori ai C.A Oltenia, Apa Serv Valea Jiului, comisarii Agenția de Mediu Dolj, Garda de Mediu, Comisariatului Protecția Consumatorului S-V Oltenia, etc.

Planul de Management actualizat include informații privind: caracteristicile bazinului hidrografic, impactul activităţilor umane a supra apelor, caracterizarea apelor de suprafață și subterane pe baza datelor de monitorizare, seturi de măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor.

La nivelul bazinului hidrografic Jiu au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere al stării/potenţialului ecologic şi al stării chimice un număr de 175 corpuri de apă (163 naturale şi12 puternic modificate/artificiale).

Planul de management are drept scop fundamentarea de obiective ţintă în vederea atingerii/menţinerii stării bune a apelor, prin identificarea presiunilor antropice importante şi a impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, propunerea de măsuri, acţiuni, soluţii şi lucrări pentru stoparea/diminuarea efectelor negative ale activităţilor umane şi reducerea poluării.

”Presiunile semnificative” sunt presiunile identificate în baza unor criterii care se aplică categoriilor de surse de poluare, în principal surse de poluare punctiforme şi difuze:aglomerările umane;agricultura;industria;presiuni hidromorfologice;alte tipuri de presiuni (piscicultura, balastiere, specii invazive, etc).

Măsurile vizează presiunile antropice, având în vedere în principal aglomerările umane, activităţile industriale şi agricole, presiunile hidromorfologice şi alte tipuri de activităţi generatoare de presiuni semnificative.

“Un capitol important al Planului de Management actualizat al Spaţiului Hidrografic Jiu 2022-2027 îl reprezintă Programul care cuprinde toate măsurile ce trebuie luate, astfel încât obiectivele de mediu să fie atinse până în 2027. Aceste măsuri răspund principalelor probleme de la nivelul Spaţiului Hidrografic Jiu, în al treilea ciclu de planificare a Planului de Management al Spatiului Hidrografic Jiu  (2022-2027). Programul de măsuri este parte integrantă a Planului de Management Bazinal.În prezent avem introdusă apă în sistem centralizat aproape în toate localitățile, dar faptul că sistemul de canalizare și partea de apurare nu funcționează peste tot cum ar trebui, conduce la poluarea locală masivă. De aceea, noi gospodarii apelor, conlucrăm cu fiecare UAT, operator de apă în parte în ceea ce privește epurarea. Totodată, la nivelul Administrației bazinale de Apă Jiu avem în derulare sau în faza inițială o serie de proiecte care vizează prevenirea și combaterea inundațiilor (Implementarea Directivei Inundații Ciclul IIHărțile de Hazard și de Risc la Inundații & Planurile de Management al Riscului la Inundații) , dar și  de îmbunătățire a condițiile care asigură echilibrul hidrologic în zonele afectate de secetă și deșertificare (programul BLUE DEAL-faza I ,,Implicarea părților interesate în managementul integrat al resurselor de apă: studiu de caz – seceta din Câmpia Olteniei” – bazin pilot-Dăbuleni)” – Marin Talău, director A.B.A Jiu.

 Prefectul Județului Dolj, Daniela Barbu: “Cu totii cunoaștem rolul vital pe care apa îl are pentru mediul înconjurător, dar și pentru viața noastră. Vorbim astăzi despre apa subterană. Ea trebuie protejată atât pentru utilizarea ei în alimentarea populației cât și pentru importanța pe care o are pentru mediu. Rolul nostru este să nu degradăm, prin acțiunile noastre, mai mult decât o fac deja schimbările climatice care au devenit parte din viețile noastre. Trebuie să acționăm și să înțelegem că fiecare dintre noi  poate să-și aducă aportul pentru un mediu curat și o apă de calitate”.

Președintele Consiliului Județan Dolj, Cosmin Vasile a ținut să sublinieze preocuparea pe care o are în prezent instituția pe care o conduce privind calitatea apei ce ajunge la cetățeni: Subliniez faptul că, a crescut în ultimii ani problema localităților care, deși au alimentare cu apă centralizată, apa nu este potabilă. Spre exemplu, se continuă contaminarea cu îngrășământ, iar ceea ce la început era conform, în 2-3 ani nu mai este. Apa nu are o calitate foarte bună, motiv pentru care, la nivelul Consiliului Județean căutăm soluții, iar împreună cu specialiștii Companiei de Apă Oltenia lucrăm la ce-l de-al treilea masterplan de apă”.