Anunţ publicitar

0
269

GRĂDINIŢA cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova, cu sediul în Craiova, Bulevardul Carol I, nr.41A, judeţul Dolj, anunţă amânarea concursului conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale vacante (Îngrijitor copiii, treaptă profesională I), organizat iniţial: -Proba scrisă în data de -01.04.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data -01.04.2020, ora 13.30. Astfel: la o dată care se va comunica ulterior. Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a număr 239/10.03.2020, pagina 5, cod 246.581.