Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, partener într-un proiect de combatere a violenţei domestice

0
236

Direcţia Generală de Asistenţă Socială (DGAS) Craiova implementează, în calitate de partener, alături de 41 de instituţii specializate de la nivelul administraţiei publice locale, proiectul privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – „VENUS –  Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, cu finanţare pe fonduri europene, Beneficiar/Lider de parteneriat fiind Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Prin proiect, obiectivul general îl reprezintă îmbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor sociale, în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel naţional, prin crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale inovative integrate de locuinţe protejate, grupruri de suport şi consiliere vocaţională, în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice, etc. La nivelul DGAS Craiova, este necesar de a fi identificate mai multe categorii de Grup Ţintă: 18 victime ale violenţei domestice, care vor beneficia de servicii sociale prin intermediul locuinţelor sociale (şase beneficiari/an); 40 de victime care vor beneficia de grup de Suport (minimum 14/an); 100 de victime, care vor primi servicii de sprijin în vederea integrării socio-profesionale, prin furnizarea de consiliere vocaţională (cel puţin 34 de persoane în fiecare an).

Lunar, se pot depune dosare ale victimelor violenţei domestice

Violenţa domestică este un fenomen care, din păcate, este tot mai prezent în societate, de aceea sunt asemenea proiecte de prevenire şi combatere a fenomenului. În ceea ce priveşte programul VENUS, fiecare persoană, care este cuprinsă în Grupul Ţintă, va beneficia de cel puţin două tipuri de servicii sociale: grup de suport + cabinet consiliere vocaţională, în scopul abordării integrate şi atingerii indicatorului de realizare. La activităţile derulate în proiect, pot participa atât persoane victime ale violenţei domestice din Craiova, cât şi din judeţul Dolj. Persoana de contact, din cadrul DGAS Craiova, este Elena Oprea – responsabil de servicii sociale în cadrul proiectului VENUS , care poate oferi informaţii suplimentare la tel/fax 0761.662.811/0251.437.617 sau prin e-mail sefserviciustrategiiproiecte@spascraiova.ro. Ţinând cont de faptul că, pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul programului, este necesar a se identifica un număr mai mare de beneficiari, termenul de depunere a dosarelor de înscriere în cadrul procesului de selecţie a Grupului Ţintă  este prelungit până la data de 15 a fiecărei luni, finalitatea fiind decembrie 2020.