„Tineri  dezbat”, un concurs  pentru liceeni, menit să le dezvolte capacităţile oratorice

0
392

Ministerul Educaţiei Naţionale lansează, în 2017, cea de-a VIII-a ediţie a competiţiei naţionale de discuţii academice „Tinerii dezbat”, într-un nou format. Competiţia este cuprinsă în calendarul Olimpiadelor Naţionale din anul şcolar 2016-2017, iar în Dolj, în luna martie, va avea loc un seminar de formare, organizat de Casa Corpului Didactic Dolj.

isjConcursul internaţional „Tinerii dezbat” a debutat în anul 2010, ca un parteneriat public-privat de succes în promovarea dezbaterilor academice în mediul şcolar, într-un format acreditat la nivel internaţional. Competiţia s-a bucurat de succes în rândul profesorilor şi al elevilor, încă de la început, crescând în fiecare an ca dimensiune şi ca număr de participanţi. Schimbările substanţiale şi lecţiile învăţate de-a lungul timpului au dus la transformarea întrecerii, de la titulatura de „concurs naţional” la „olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică”.

Regulamentul este disponibil pe site-ul MEN, la adresa http://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află şi Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opţională „Dezbatere, oratorie şi retorică”, care este materialul resursă pentru pregătirea echipelor înscrise în competiţie. Acest volum poate fi folosit de profesori şi pentru introducerea în oferta curriculară a şcolii a disciplinei opţionale „Dezbatere, oratorie şi retorică”, conform legislaţiei în vigoare.

„Fiecărui liceu îi revine sarcina să desemneze un cadru didactic care va coordona pregătirea elevilor pentru competiţie şi care va participa obligatoriu la un curs de formare în domeniu. Acesta este organizat de Casa Corpului Didactic Dolj, în luna martie, la o dată care va fi stabilită ulterior. Înscrierea în competiţie a unei echipe se face de către profesorul coordonator, prin trimiterea Formularului-tip de înscriere, completat, semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ, la ISJ Dolj, până pe 1 martie 2017”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector şcolar pentru Proiecte Educaţionale, în cadrul ISJ Dolj.

Scopuri, obiective şi regulamente

„Tinerii dezbat” se constituie într-o Olimpiadă naţională, care contribuie la formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor de gândire critică şi de comunicare raţională în spaţiul public, precum şi la dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generaţii, pentru participarea activă la viaţa socială. Diferenţele principale între dezbaterile întâlnite în mod curent în societate şi cele academice sunt de diverse feluri: accentul pus pe argumente; structura formală; delimitarea/restrângerea temei aflate în discuţie; caracterul competiţiei. În formatele specifice discuţiilor de acest gen, sunt clar trasate rolurile fiecărui vorbitor, timpul alocat secţiunilor, precum şi regulile care se aplică. Sunt mai multe formate sau stiluri de dezbatere: de valoare (World School Style, Lincoln-Douglas), de strategie (Policy), parlamentare, factuale, etc.

În toate modurile de discuţii există două echipe alcătuite, în general, din trei membri, dintre care una trebuie să susţină, iar cealaltă să combată tema aflată în dezbatere. Aceste grupuri sunt denumite „echipa afirmatoare” (în toate formele, cu excepţia tipului parlamentar, unde se numeşte „Guvern”), respectiv „negatoare” (peste tot, în afara parlamentarelor, care are denumirea „Opoziţie”). În prezent, în România cele mai utilizate sunt „World Schools Style” şi „Karl Popper”. Obiectivele urmărite sunt şi ele multiple: dezvoltarea la elevi a capacităţii de documentare, argumentare şi utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice, a fair-play-ului; cunoaşterea valorilor democratice, exersarea de către elevi a practicilor democratice; dezvoltarea unor competenţe şi atitudini – toleranţă, nondiscriminare, implicare socială, comunicare, spirit civic etc.

Competiţia are două secţiuni: „Începători”, echipele fiind compuse din elevi care nu au participat la un alt concurs de  profil , şi „Avansaţi”, unde pot participa elevi care au mai fost în astfel de prilejuri, dar unitatea de învăţământ este obligată să aibă grup şi la „Începători”. Înscrierea se face de către profesorul coordonator, acesta din urmă trebuind să cumuleze mai multe condiţii: realizează pregătirea tinerilor liceeni; a participat la măcar una din ediţiile anterioare şi face dovada că a fost la un curs de formare în ultimii trei ani. „Începătorii” şi „Avansaţii” de la aceeaşi unitate de învăţământ trebuie să aibă coordonatori diferiţi. În cadrul competiţiei, un cadru didactic nu poate coordona mai multe grupuri. Sunt numai câteva din cerinţele concursului.