Cursurile de apă din bazinul hidrografic Jiu, digitizate şi modelate hidraulic

0
972

A început procesul de realizare a hărţilor de hazard pentru inundaţii, care vor indica cu exactitate zonele inundabile din Lunca Dunării. „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Jiu – PPPDEI”, spun responsabili din cadrul proiectului, va veni în beneficiul populaţiei consituită din rezidenţii din zonele riverane râului Jiu, cu afluenţii săi de ordin I (Jiul de Est, Amaradia de Gorj, Tismana, Jieţ, Gilort, Motru, Amaradia, Raznic) şi de ordin II (Taia, Orlea, Bistriţa, Jaleş, Ciocardia, Blahniţa, Coşuştea,  Huşniţa, Mereţel), dar şi afluenţii Dunării, din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Hunedoara.

Până în prezent, hărţile de inundabilitate, adică produsul final al proiectului PPPDEI în bazinul hidrografic Jiu, au fost realizate într-un procent de 5 %. Proiectul derulat de Administraţia Bazinală de Apă (ABA) “Jiu” a fost demarat în urmă cu un an şi are ca scop îmbunătăţirea managementului riscului la inundaţii. Acest lucru este posibil prin cunoaşterea mai precisă a arealelor din zona râului Jiu şi a Fluviului Dunărea. Cele patru componente ale proiectului – elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii, elaborarea Planului de Prevenire, Protecţie şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor, managementul proiectului şi evaluarea strategică de mediu, asigură baza necesară pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor, în conformitate cu abordările şi politicle europene. “Până acum, s-au efectuat zboruri aeropurtate în urma cărora s-a obţinut modelul digital al cursului de apă şi al zonei adiacente acestuia, pe râurile amintite, în procent de 100%. De asemenea, au fost realizate lucrări de modelare hidraulică în proporţie de 59%. Pe lângă aceste zboruri, s-au efectuat lucrări de teren, respectiv ridicări topografice convenţionale, care constau în realizarea bazei de date topografice şi care au ca rezultat editarea de hărţi în format GIS, adică geospaţial, precum şi efectuarea de studii hidraulice, hidrologice şi de management al bazinului hidrografic”, a declarat purtătorul de cuvânt al ABA “Jiu”, Camelia Bărbuţu.

5% din hărţile de inundaţii valorează 9 milioane de lei

Astfel, în cadrul etapei I de elaborare a hărţilor de hazard la inundaţii, a studiilor topogeodezice – modelul digital al terenului –, au fost realizate lucrările de aerofotografiere ce implică recunoaşterea terenului şi fotogrametrie – într-un proces de 100%. “În cadrul lucrărilor de teren, studiile topo pe râurile principale au fost realizate într-un procent de 67%”, a mai precizat Camelia Bărbuţu, la fel şi profilele planurilor de situaţie pe râurile principale – 63%, în timp ce reţeaua GPS a fost  finalizată. Modelul digital al terenului a fost conceput în proporţie de 79%. În privinţa   categoriei de studii şi modelări hidrologice şi hidraulice, modelarea hidrologică a fost realizată în procent de 100%, iar cea hidraulică pe râurile principale a fost realizată în procent de 59%. “Termenul de finalizare al Hărţilor de hazard la inundaţii pentru bazinul hidrografic Jiu vor fi elaborate până la 31 decembrie 2012”, a precizat purtătorul de cuvânt al ABA “Jiu”. Potrivit sursei, până acum, din valoarea totală a proiectului, de 20.057.962,07 lei, au fost cheltuiţi 8.099.844,43 lei. “Finanţarea proiectului este asigurată în proporţie de 80% din fondurile Uniunii Europene, restul de 20% fiind asigurat de la bugetul de stat. Valoarea totală a proiectului este de 20. 057. 962,07 lei lei, fără TVA, echivalentul a 4.704.466,20 de euro”, spune responsabilul ABA “Jiu”.