OCPI: Un bilanţ excesiv de festivist

1
119

Mihai Cilibiu, director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, a prezentat deunăzi bilanţul acţiunilor desfăşurate de angajaţii instituţiei pe anul trecut. Fapt lăudabil. Numit pe aliniament politic, ca şi predecesorii săi, Mihai Cilibiu a adus în discuţie volumul imens de activitate derulat de la venirea sa în fruntea instituţiei menţionate, tot mai importantă în peisajul Doljului.

Nu mai reiterăm atribuţiile şi competenţele conferite prin lege OCPI. Am făcut-o cu alte prilejuri. A spus însă domnia sa la un moment dat că „legile fondului funciar au constituit principalele nemulţumiri ale cetăţenilor veniţi în audienţă”. Îl corectăm: aplicarea după ureche, prin nerespectarea frapantă a prevederilor pachetului de legi în materie funciară, de la comisiile locale la Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a condus la starea de lucruri enunţată.

Faptul că în instanţe se judecă anularea a peste 111 TDP-uri, pe care se află şi semnătura reprezentantului OCPI Dolj, este un argument suficient de convingător în privinţa „calităţii” activităţii desfăşurate şi chiar a competenţei celor care şi-au caligrafiat semnătura. E drept că, pe fondul marilor dezvăluiri privind retrocedările anacronice, se resimte fiorul unei atenţii sporite, la întocmirea fiecărei lucrări. (M.C.)

1 COMENTARIU

Comments are closed.