Un nou cadru legal pentru transportul de lemn

0
171

padureReglementările referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare al acestora şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund sunt cuprinse într-o hotărâre de guvern adoptată în şedinţa din 21 decembrie.
Normele aprobate de Executiv stabilesc cadrul legal pentru sistemul care asigură trasabilitatea materialelor lemnoase rezultate din exploatarea pădurilor României. A fost necesar să se aprobe acest act normativ pentru că, în acest mandat, s-a îmbunătăţit în mod semnificativ sistemul de urmărire a lemnului, numit pe scurt SUMAL. Acesta a fost utilizat şi până în prezent de operatorii economici, dar prin dezvoltarea de anul acesta s-au eliminat anumite disfuncţionalităţi şi s-au dezvoltat componente care sprijină activitatea operatorilor economici şi ale ocoalelor silvice.
Menţionăm câteva din funcţionalităţile îmbunătăţite:
· ocoalele silvice vor avea posibilitatea să vadă în timp real toate transporturile de materiale lemnoase care se fac de pe teritoriul adminsitrat de ele,
· operatorii economici care deţin depozite de materiale lemnoase pot să utilizeze de la intrarea în vigoare a HG toate informaţiile introduse în SUMAL pentru raportări interne,
· se elimină posibilitatea transporturilor multiple cu acelaşi act de provenienţă,
· se elimină posibilitatea să fie create stocuri false în depozite.

Sistemul permite transparentizarea circuitului pe care îl parcurge lemnul din momentul marcării până la destinatar, oferind cetăţenilor o serie de informaţii necesare pentru monitorizarea a ceea ce se întâmplă în pădurile României.

Actul normativ intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.