“Voluntar pentru semeni”, proiect adresat tinerilor

0
265

Asociaţia “Centrul Regional de Voluntariat” şi partenerii săi, respectiv  Şcoala nr. 36, Universitatea din Craiova, prin Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, Platforma Europeană pentru Dezvoltarea Tineretului, Tinerii Romi pentru Unitate, Solidaritate şi Transparenţă, anunţă desfăşurarea activităţilor proiectului “Voluntar pentru semeni”.

Proiectul urmăreşte implicarea tinerilor provenind din medii socio-economice diferite, includerea tinerilor cu oportunităţi reduse în vederea informării acestora prin intermediul atelierelor de lucru şi a seminariilor tematice.  Se utilizează educaţia non-formală pentru a transfera abilităţi de viaţă şi pentru că tinerii să dobândească abilităţi noi. Se doreşte formarea unui grup stabil de tineri, aparţinând atât etniei rome, cât şi majoritarilor, pentru a se înlătura bariera culturală, stereotipurile şi prejudecăţile în vederea stopării discriminării.

“În acest moment, cei 10 voluntari realizează activităţile împreună cu tinerii, modulele cuprinzând teme cum ar fi: autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi relaţionare interpersonală, managementul informaţiilor şi al învăţării. Prin aceste sesiuni încercam să le oferim tinerilor o perspectivă de ansamblu asupra aspectelor relevante ale autocunoaşterii – imaginea de sine, aptitudinile şi abilităţile personale, sistemul motivaţional al individului, emoţiile şi mecanismele de apărare şi adaptare, autoeficacitatea percepută; identificarea surselor utile de informaţie şi descoperirea în cadrul acestora a informaţiilor relevante pentru o sarcină dată, evaluarea calităţii informaţiilor şi identificarea surselor de distorsiune, utilizarea informaţiei în rezolvarea de probleme şi în luarea de decizii”, spun reprezentanţii Centrului Regional de Voluntariat.

“Voluntar pentru semeni”  este finanţat din fonduri acordate de către Comisia Europeană prin programul „Tineret în Acţiune”, aprobat, gestionat şi monitorizat de ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale Tinerilor.