CJRAE Dolj, partener într-un proiect european

0
800

Pe 18 noiembrie,  a avut  loc CONFERINȚA INTERMEDIARĂ A PROIECTULUI “eduNEETs – Măsuri de educație de tip “A doua șansă” pentru tinerii NEETs din județul Dolj”, cod SMIS: 147534. Evenimentul a avut loc la Sala “Henri Coandă”, Ramada Plaza Craiova, și a fost organizat de către STAR CONSULTING & TRAINING SRL în calitate de beneficiar al proiectului, în parteneriat cu CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DOLJ.

Participanții la eveniment au fost membri ai echipei de proiect: Manager proiect – Ene Luminița Gabriela, Director CJRAE Dolj – Cocoș Elena, experți angajați în proiect, dar și directori de școli și cadre didactice din județul Dolj.Conferința a fost deschisă și susținută de Managerul de proiect. De asemenea, au susținut alocuțiuni Directorul CJRAE Dolj și experți din cadrul proiectului. Agenda evenimentului a cuprins prezentarea rezultatelor previzionate precum și a celor atinse până în prezent, dezbateri pe tematici importante precum: situațiile deosebite întâmpinate în implementarea proiectulu și soluțiile identificate; derularea procesului de recrutare și selecție a grupului țintă în cadrul proiectului; procesul de deschidere și derulare a claselor de învățământ din cadrul programului “A doua șansă”; măsuri de sprijin suplimentar a grupului țintă (beneficii).  Au luat cuvântul atât reprezentanți ai instituțiilor implicate activ în cadrul proiectului (directori si profesori deja implicați în derularea programului “A doua șansă”) cât și reprezentanți ai instituțiilor direct interesate să participe la activitățile proiectului. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în perioada iunie 2021 – decembrie 2023.

Obiectiv şi grup ţintă

Obiectivul general al proiectului este de îmbunătățire a situației tinerilor din categoria NEETs, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de înaltă calitate și adecvate nevoilor acestui tip de grup țintă. Astfel, vor fi vizați tineri NEETs, șomeri cu vârsta între 16-29 de ani, înregistrați la Agenția Națională pentru OcupareaForței de Muncă, care au părăsit prematur sistemul de educație, luând în mod deosebit în considerare persoanele care provin din comunități rurale sau cetățeni români de etnie romă. Grupul țintă total , vizat în cadrul proiectului va fi format din tinerii NEETs (cu vârsta între 16 – 29 ani) – 420 de persoane cu o atenție deosebită la tinerii NEETs din mediul rural și rrespectiv la cei care sunt cetățeni români de etnie romă.Grupul țintă va proveni în totalitate din Județul Dolj. Valoarea proiectului este de 4.858.255,91 lei, din care 4.341.273,55 lei contribuția UE și 336.129,06 valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt: o campanie de informare și selecție participanți, un website proiect elaborat și actualizat, 420 de tineri NEETs recrutați și implicați în activitățile proiectului, minim 68 persoane (16% din grupul țintă) vor fi din mediul rural, minimum 42 persoane (10.1% din grupul țintă) vor fi cetățeni români de etnie romă, un centru unic de informare și consiliere de tip “One-Stop-Shop” operaționalizat, 420 de beneficiari ai serviciilor de consiliere și orientare a carierei, un program ADS învățământ primar implementat, un program ADS învățământ secundar inferior, 14 grupe ADS școală primară organizate, 14 grupe ADS învățământ secundar inferior organizate, 210 beneficiari ai ADS primar, 210 beneficiari ai ADS secundar inferior, două de stagii practică a câte 720 ore, 28 de tineri NEETs din cei care au absolvit un program ADS vor beneficia de asemenea de stagii de pregătire practică, minimum 280 absolvenți ai programului „A doua șansă” (67% din total grup țintă), o pagină de social media permanent actualizată, un cont youtube cu încărcare constantă de conținut, o broșură elaborată și diseminată în rândul actorilor relevanți la nivel local, o caravană “Ambasadorii NEETs” organizată, 16 workshop-uri/prezentări organizate în zone rurale/greu accesibile sau în comunități dezavantajate, minimum 320 de elevi/tineri NEETs participanți la evenimentele organizate în cadrul caravanei „Ambasadorii NEETs”, 420 de tineri NEETs care vor beneficia de tablete, 420 de tineri NEETs care vor beneficia de kit-uri educaționale, o școală de dezvoltare personală organizatăpentru 26 de tineri NEETs, 420 de broșuri elaborate și diseminate pentru încurajarea unei alimentații sănătoase, 150 de tineri NEETs care vor participa la sesiuni de instruire pentru obținerea unui mod de viață sănătos, 300 de tineri NEETs care vor participa la sesiuni de informare cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri/ alcool, 160 de persoane (romi și non romi), care vor participa la evenimente de încurajare a diversității și multiculturalismului.