Craiova: Activitate preventiv-informativă a poliţiştilor Secţiei 3 la Colegiul “Ștefan Odobleja”

0
311
Ieri, 22 noiembrie 2017, între orele 1030– 1300, având în vedere prevederile proiectului de security – marketing, aflat în derulare la nivelul subunităţii, “Violenţa – o lecţie ce nu trebuie învăţată”,  poliţişti de proximitate din cadrul Secţiei 3 Poliţie Craiova au desfăşurat activităţi de prevenire având drept scop creşterea gradului de informare a elevilor în vederea reducerii riscului de victimizare şi de implicare în fapte antisociale în incinta Colegiului ,,Ştefan Odobleja”.
 La această activitate au participat peste 80 de elevi cărora le-au fost prezentate recomandări pentru prevenirea faptelor comise cu violenţă, evitarea anturajelor în care există elemente violente, apelarea cu încredere la reprezentanţii autorităţilor publice precum şi la cadrele didactice în cazul luării la cunoştinţă de săvârşirea unor fapte antisociale prin întrebuinţarea de violenţe fizice sau verbale.
De asemenea, poliţiştii au discutat cu toţi cei prezenţi la activitatea preventivă , despre creşterea gradului de informare a minorilor cu privire la consecinţele săvârşirii de infracţiuni şi contravenţii, fiind dezbătute următoarele aspecte:
         evitarea adoptării comportamentelor agresive ce pot conduce cu uşurinţă la întrebuinţarea de violenţe fizice sau verbale;
         creşterea gradului de informare a elevilor cu privire la consecinţele săvârşirii de infracţiuni şi contravenţii;
         încurajarea şi deprinderea unor comportamente şi atitudini proactive de către elevi prin înştiinţarea de îndată a autorităţilor şi cadrelor didactice cu privire la comiterea de fapte prin întrebuinţarea de violenţe;
         evitarea răspunsurilor agresive ca feed-back la provocările colegilor sau altor persoane.
Cu această ocazie s-a urmărit consolidarea parteneriatului dintre poliţie şi instituţia de învăţământ, în vederea dezvoltării unui proces educaţional antiinfracţional şi antivictimal.