S-au afişat rezultatele la Rezidenţiat. Cea mai bună notă a fost 9.45

0
478

Cei 529 de absolvenţi de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară care, duminica trecută, au susţinut Rezidenţiatul la Craiova, au aflat, ieri, rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor.Cel mai bun punctaj a fost obţinut de un candidat la Medicină care a reuşit să promoveze concursul cu nota 9.45.

Ca în fiecare an, rezultatele diferă de la un domeniu la altul. Astfel, la Medicină mediile de promovare sunt cuprinse între 9.45 şi 5.67, în timp ce la Medicină Dentară şi Farmacie cel mai mare punctaj este 8.21 respectiv 8.04, iar cel mai mic punctaj admis pentru promovare coboară până la 4.92 şi respectiv 4,81.

La Craiova, au fost 529 de candidaţi înscrişi, Rezidenţiatul desfăşurându-se pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov. Pentru centrul universitar din Bănie au fost alocate, anul acesta, 293 de locuri, la Craiova susţinând concursul şi absolvenţii de la Braşov, pentru aceştia din urmă fiind alocate 73 de locuri, numai pentru domeniul medicină. Conform legislaţiei în vigoare, medicii, dentiştii şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri au posibilitatea să încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru acest stagiu. Pe de altă parte, cei care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Alegerea locurilor şi a posturilor, programată duminică

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru rezidenţii care au obţinut punctaj de promovare se va desfăşura duminică, 24 noiembrie a.c., în intervalul orar 9.00-21.00, urmând ca locurile rămase disponibile la finalul zilei să fie distribuite a doua zi, luni 25 noiembrie. La Craiova, repartiţia rezidenţilor admişi în urma concursului din 17 noiembrie, se va desfăşura, în Aula Magna a Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova (bd. 1 Mai, nr. 66). Locurile şi posturile rămase disponibile la sfârşitul zilei vor fi repartizate a doua zi luni, 25 noiembrie.

La alegerea locului sau a postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C.I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care au ales loc/post în specialitate vor primi o adeverinţă şi vor semna pentru locul ales într-un tabel ce va cuprinde poziţia candidatului în clasificarea definitivă, numele candidatului, punctajul obţinut, locul/postul ales în specialitatea dorită şi centrul universitar de pregătire.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Rezidenţii vor semna contractul de muncă începând cu 1 ianuarie 2014

Prezentarea la nivelul direcţiilor de sănătate publică (rezidenţii pe loc) din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitară care a scos postul la concurs (rezidenţii pe post), pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, se va face în perioada 2 decembrie-13 decembrie 2013, inclusiv. Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 1 ianuarie 2014, cu respectarea prevederilor OG nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 1 ianuarie 2014.

Repartiţia pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene din centrele universitare alese, în ziua de 16 decembrie 2013, începând cu orele 9.00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 16, 17, 18 şi respectiv 19 decembrie 2013. Repartiţia pe clinici se va face pe baza adeverinţei eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.