Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj – program de Master

0
396

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj recrutează candidați, bărbați şi femei, pentru a participa la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție “Ştiinţe penale în asigurarea ordinii şi siguranţei publice”, organizat de Academia de Poliție, sesiunea 2023-2024.

Programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție are durata de un an, două semestre, 60 de credite de studiu transferabile și se organizează la forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare „Drept”, fiind scoase la concurs un număr de 75 de locuri. La concursul de admitere pot participa absolvenţi, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai învățământului superior de lungă durată și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai programelor de studii universitare de licență cu minimum 240 de credite de studiu transferabile. Înscrierea candidaților se realizează exclusiv on-line în perioada 18 – 26 iulie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail (admitere@dj.politiaromana.ro), iar data limită până la care candidații vor depune dosarul de recrutare în volum complet este 4 august 2023, în intervalul orar 09.00-12.00. Cererea-tip de înscriere (Anexa nr.4) și Declarația (Anexa nr.8) se completează în mod lizibil, cu majuscule, se semnează și se transmit exclusiv în format electronic (scanate în format .pdf needitabil) la adresa de e-mail admitere@dj.politiaromana.ro. Relații suplimentare se pot obține zilnic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, la telefon 0251/407.500, interior 20113, precum și la adresa de internet https://dj.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant/anunt-recrutare-candidati-concurs-admitere-studii-universitare-master-profesional-pentru-formarea-ofiterilor-de-politie-a-i-cuza-bucuresti.