Doljul are un reprezentant în conducerea Crucii Roșii Române

0
815
Zilele trecute, a avut loc Adunarea Generala a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, în cadrul căreia s-au desfăşurat alegeri pentru ocuparea funcțiilor eligibile din organismele de conducere: şase preşedinţi de filială, membri ai Comitetului de Direcţie și trei reprezentanţi ai tineretului. Evenimentul a fost prezidat de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, președinte al SNCRR și s-a desfășurat online.
Pentru prima categorie, pentru cele şase locuri de președinți de filiale s-au înscris zece candidaţi, iar pentru a doua categorie, pentru cele trei locuri – şase candidaţi. În urma votului, următoarele persoane au câștigat un mandat de doi ani în cadrul Comitetului de Direcție al Societății Naționale de Cruce Roșie din România: Beniamin Dragoș, președinte Filiala de Cruce Roșie Arad; Victor Paul Dobre, președinte Filiala de Cruce Roșie Galaţi; Constantin Lăpădat, președinte Filiala de Cruce Roșie Vâlcea; Adrian Chichişan, președinte Filiala de Cruce Roșie Sălaj; Irina Florea, președinte Filiala de Cruce Roșie Bacău; Nicolae Berzescu, președinte Filiala de Cruce Roșie Caraș Severin; Iulian-Menandru Dîrpeş, reprezentant tineret Filiala de Cruce Roșie Mehedinţi; Mihai Răcăreanu, reprezentant tineret Filiala de Cruce Roșie Dolj; Denisa Vasilescu, reprezentant tineret Filiala de Cruce Roșie Sibiu.
Conform statutului, Comitetul de Direcţie, ca organ deliberativ, este format din: preşedintele SNCRR, vicepreşedinţii, trezorierul, trei membri tineri şi șase preşedinţi ai comitetelor de filiale. Principalele atribuții: să conducă şi să coordoneze întreaga activitate şi să rezolve problemele curente ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România; să decidă asupra patrimoniului SNCRR, cu excepţia bunurilor mobile şi a mijloacelor fixe aflate în administrarea structurilor teritoriale; să urmărească aplicarea strategiilor de dezvoltare ale SNCRR, a programelor naţionale şi a hotărârilor adoptate de Adunarea generală şi Consiliul naţional; să elaboreze şi să aprobe documente care reglementează bună funcţionare a SNCRR şi a activităţilor sale; să aplice toate hotărârile adoptate de Adunarea Generală şi de Consiliul Naţional; să analizeze şi să rectifice bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi să controleze execuţia acestuia.
Mihai Răcăreanu este voluntar la Crucea Rosie Dolj de șapte ani, iar din 2019 este și liderul de tineret al filialei.