Peste 1.500 de absolvenţi s-au înscris pentruu admiterea la UMF Craiova / Doi candidaţi pe loc la Medicină

0
377

Săptămână plină de emoţii pentru viitorii doctori. Zilele acestea, 1.542 de absolvenţi de liceu, care visează la o carieră de medic, se pregătesc să susţină concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Craiova. Cei mai mulţi, nu mai puţin de 623 de candidaţi, s-au înscris, aşa cum era de aşteptat, la Medicină, domeniu urmat îndeaproape de Asistenţă medicală – cu 355 de candidaţi – şi Farmacie, unde s-au înscris 193 de absolvenţi de liceu.    

Primii care vor intra în febra examinărilor sunt absolvenţii de liceu ce doresc să urmeze una din facultăţile de Medicină, Farmacie sau Medicină Dentară. Pentru aceştia concursul este programat mâine, începând cu ora 10.00. La aceeaşi oră, dar două zile mai târziu se va desfăşura concursul pentru celelalte programe de studiu pe care Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova le derulează, şi anume Moaşe, Asistenţă medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, respectiv Tehnică dentară.

Anul acesta, în cadrul UMF Craiova au fost repartizate pentru domeniul Medicină 210 locuri la buget şi 80 la taxă. Pentru Medicină dentară sunt prevăzute 35 de locuri la buget şi 40 la taxă, în timp ce numărul de candidaţi este de 137. De asemenea, la Tehnică dentară sunt 9 locuri pentru buget şi 35 la taxă, iar numărul de candidaţi este de 126. Concurenţă mare va fi şi la Farmacie acolo unde există 29 de locuri la buget şi 70 la taxă, iar numărul de candidaţi se apropie de 200. La Asistenţă Medicală numărul de locuri bugetate este de 29, în timp ce pentru taxă sunt prevăzute 95 de locuri. Nu în ultimul rând, pentru cele 14 locuri de buget şi 10 la taxă de la Moaşe s-au înscris 33 de candidaţi, iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare există 19 locuri la buget şi 10 la taxă, numărul de candidaţi înscrişi fiind de 75.

Măsuri împotriva copiatului

Şi, în sesiunea din această vară regulile de desfăşurare a concursului se anunţă a fi foarte dure. Pe lângă măsurile ce vor fi luate împotriva unor eventuale fraude, organizatorii au anunţat că absolvenţii de liceu care nu se vor prezenta conform programării pierd dreptul de a susţine concursul de admitere din sesiunea în care au fost înscrişi. Accesul acestora în sala de concurs este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei. Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, legitimaţia de concurs eliberată la înscriere şi pix cu mină de culoare neagră.

La începutul probei fiecare candidat va primi de la şeful de sală un caiet cu subiecte, o pagină dublă, autocopiantă, cu grila de completare a răspunsurilor, instrucţiuni de completare a testelor grilă şi hârtie pentru ciorne.

Candidaţii au la dispoziţie trei ore pentru rezolvarea grilelor

Timpul pus la dispoziţie pentru rezolvarea grilei este de trei ore – respectiv două ore pentru testul cu 50 de întrebări –, socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea grilelor. Totodată, candidaţii nu au voie să folosească în timpul probei de concurs minicalculatoarelor, riglele de calcul şi alte mijloace de calcul. La terminarea probei de concurs se va afişa baremul de corectare.

Conform regulamentului, admiterea se face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concurs, stabilit pentru fiecare profil, facultate, specializare, punctajul minim de admitere fiind jumătate din punctajul maxim al grilei. În caz de punctaje finale de admitere egale cu cel al ultimului candidat admis nu este permisă depăşirea numărului de locuri aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi repartizat de Senat. În acest caz se va folosi drept criteriu de departajare, în ordine, media generală a examenului de bacalaureat şi media anilor de studii din liceu.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul concursului de admitere se depun la registratura UMF Craiova, în termen de 24 de ore începând cu ora şi data afişării rezultatelor concursului de admitere. Termenul de rezolvare şi răspuns este de cel mult două zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Test grilă cu 100 de întrebări

La Medicină şi Medicină Dentară, testul grilă presupune rezolvarea a 100 de întrebări din Biologie (Anatomia şi fiziologia omului) – clasa a XI-a şi Chimie organică – clasele a X-a şi a XI-a sau (la alegere) Fizică – clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a. Pentru programul de studiu Farmacie, testul grilă va însuma 100 de întrebări din Chimie organică – clasa a X-a şi a XI-a, respectiv Biologie (Anatomia şi fiziologia omului) – clasa a XI-a sau (la alegere) Biologie (Botanică) – clasele a X-a şi a XI-a.

Pentru programele de studiu Moaşe, Asistenţă medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, respectiv Tehnică dentară candidaţii trebuie să completeze un test grilă cu 50 de întrebări din Biologie (Anatomia şi fiziologia omului) de clasa a XI-a. La redactarea testelor grilă se au în vedere toate manualele alternative agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale, dar candidaţii au fost sfătuiţi să consulte, de asemenea, tematica şi bibliografia fiecărei discipline de concurs.