În maximum 90 de zile fermierii ar trebui să voteze pentru camerele agricole

0
227

Pe 6 iulie a.c. a fost promulgată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 472/11 iulie 2012 Legea camerelor agricole (nr. 122) pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Potrivit noii legi, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 6 august a.c., trebuie înfiinţat Comitetul Naţional de Iniţiativă (CNI), iar primele alegeri, pentru constituirea camerelor agricole, trebuie organizate în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a actului.

Comitetul Naţional de Iniţiativă va fi format din 25 de membri, din care 21 propuşi de formele asociative, 2 reprezentanţi propuşi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), un reprezentant propus de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi un reprezentant propus de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Componenţa CNI va fi validată de Ministerul Agriculturii, prin ordin al ministrului. „Aşteptăm ca săptămâna viitoare (16-22 iulie 2012 – n.r.) să fim chemaţi la prima rundă de discuţii pentru organizarea Comitetului Naţional de Iniţiativă”, a declarat Claudiu Frânc, preşedintele FCBR.

În 20 de zile de la data înfiinţării, CNI convoacă comitetele judeţene de iniţiativă (CJI). Atât Comitetul Naţional de Iniţiativă, cât şi comitetele judeţene de iniţiativă îşi încep activitatea în 10 zile de la data înfiinţării, se întrunesc, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor.

Listele cu electoratul, furnizate de APIA, ANPA şi ocoalele silvice

La rândul său, Comitetul judeţean de iniţiativă delimitează, în 10 zile de la data numirii, circumscripţiile electorale pentru alegerea colegiilor judeţene ale camerelor agricole, desemnează, în 20 de zile de la data delimitării circumscripţiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale de secţie şi urmăreşte ca Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), ocoalele silvice private şi Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură (ANPA) să pună la dispoziţia comisiilor electorale de circumscripţie listele electorale. Listele electorale – care vor conţine toate persoanele cu drept de vot pentru camerele agricole – trebuie întocmite în 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a legii şi afişate cu cel puţin 45 de zile înainte de alegeri.

Secţii de votare în fiecare unitate administrativ-teritorială

Alegerea celor 25 de membri ai Colegiului judeţean al camerei agricole se face prin vot într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole judeţene. Candidaturile se depun cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data alegerilor. Secţiile de votare vor fi organizate la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor judeţene. Fiecare secţie de votare are arondat un număr de alegători care va fi stabilit la nivelul fiecărui judeţ de CJI. La propunerea CJI, prin ordin al prefectului, vor fi stabilite numărul şi locul secţiilor de votare, iar responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul.

Comisia electorală  va fi alcătuită din cinci persoane, dintre care un preşedinte cu studii superioare, un vicepreşedinte şi trei membri, şi se înfiinţează prin decizie a CJI, iar biroul electoral se organizează la nivelul fiecărei secţii de votare, prin decizie a comisiei electorale, în termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale, prin decizie a preşedintelui comisiei electorale.

Comitetele de iniţiativă judeţene şi cel naţional sunt mandatate pentru înscrierea camerelor agricole judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, ca instituţie privată de interes public nonprofit, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul, până la data desfăşurării alegerilor.

“Potrivit noii legi de organizare a Camerelor Agricole Judeţene, personalul de la aceste instituţii nu se preia, urmând a fi organizat concurs la nivel naţional în acest sens, la care aceştia pot participa. Pentru fiecare Cameră este disponibil un număr de minimum şapte locuri dedicate specialiştilor”, a declarat Aurel Stanciu, directorul Camerei Agricole Dolj.

 


Cetăţenii vor alege Colegiul Judeţean al Camerei Agricole Judeţene, care este format dintr-un număr de 25 de membri:

– 10 reprezentanţi din cadrul asociaţiilor profesionale din agricultură;

– 2 reprezentanţi din cadrul patronatelor;

– 2 reprezentanţi din cadrul sindicatelor din domeniul agricol;

– 2 reprezentanţi din cadrul cooperativelor agricole;

– 1 reprezentant din rândul proprietarilor pădurilor şi composesoratelor;

– 1 reprezentant din cadrul unităţilor de cercetare, învăţământ;

– 3 reprezentanţi din rândul  fermierilor;

– 3 reprezentanţi din rândul fermierilor (până în 30 de ani);

– 1 reprezentant ales din rândul medicilor veterinari.